Skip to content

om os ve gronnepiloter

Grønne piloter skaber bæredygtighed

I VedvarendeEnergi uddanner vi grønne piloter, der hjælper organisationer, nabogrupper og virksomheder med at idéudvikle, udvælge, indføre og nytænke bæredygtige tiltag, der hvor de er. De grønne piloter er frivillige, som brænder for bæredygtighed – og som har gennemgået et uddannelsesforløb i facilitering og kreativ projektledelse. Alle interesserede kan få besøg af de grønne piloter.

Samskabelse og styrkelse af fællesskabet

De grønne piloter kan sætte pilotprojekter i luften, der forankrer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig forandring i ultralokale fællesskaber. De er uddannet i bæredygtighed, samskabelse, facilitering og procesledelse - og så brænder de for bæredygtighed og for at gøre en konkret forskel for en mere bæredygtig verden. Gennem en række møder og workshops hjælper de grønne piloter de involverede til både øget socialt samvær og til at indføre og fastholde bæredygtige tiltag.

Det vil være forskelligt fra situation til situation, hvad der giver mening at gennemføre. Det kan være samværsgilder, mini indkøbscentral, delecentral, storfamiliekørsel, fælles kompostplads, energibattle, reperationsdage, solceller på taget, byttemarked. Aktiviteterne udtænkes og gennemføres af naboerne eller medarbejderne, støttet af de grønne piloter. Eneste krav til aktiviteterne er, at de skal være enten socialt, økonomisk eller miljømæssigt bæredygtige.

ve.dk gronnepiloter

På billedet ses fire af vores Grønne Piloter. De har været på besøg i et bofællesskab i Stavtrup, og missioner som denne vil fortsætte rundt omkring i Aarhus Kommune for at hjælpe lokale naboskaber til at opstarte projekter. Det er målet at projektet skal skaleres op til hele landet.

Hvorfor Grønne Piloter?

Projekt Grønne Piloter startede som et pilotprojekt, der kørte fra marts til december 2016. Med projektet undersøger vi en tilgang, hvor vi:

  • Mobiliserer borgere gennem frivillige rollemodeller
  • Fokuserer på at skabe ejerskab gennem samskabelse
  • Styrker fællesskaber og dermed oplevelse af meningsfuldhed, øget livskvalitet og trivsel
  • Åbner for interesse hos mange målgrupper ved ikke kun at fokusere på miljømæssig bæredygtighed, men også social og økonomisk bæredygtighed.

Mere info om projektet og bookning af forløb/workshop:
Mere info, pressekontakt eller bookning af forløb/workshop, kontakt piloterne på dgp@ve.dk eller ansvarlig for frivilligheds- og medlemsafdelingen, Nilas Bay Foged på nbf@ve.dk

 

Selina

Selina Haugstrup

Styregruppe
grønpilot5

Karen Løfgren Hagelskær

Grøn pilot
Rikke

Rikke Sand Jensen

Styregruppe
grønpilot4

Frederik Kristensen

grøn pilot
grønpilot2

Anne-Christine Tandrup Lassen

Grøn pilot
grønpilot6

Lasse Aahave Uhd

Grøn pilot
Camilla

Camilla Emilie Freundt

Styregruppe
grønpilot7

Simone Fuglsang Grooss

Grøn pilot
Tanja

Tanja Sørensen

Grøn pilot
Lykke

Lykke Maria Fisker

Grøn pilot
Amalie

Amalie Vestergaard Laursen

Grøn pilot
VedvarendeEnergi
Scroll To Top