KOMMUNALVALG 2017

Tag klimaansvar når du stemmer til kommunalvalget

KOMMUNALVALG 2017

Tag klimaansvar når du stemmer til kommunalvalget

Kommunalvalg - også et klimavalg

Om kort tid er der valg i de danske kommuner. Mange forskellige emner vil blive debatteret af de lokale politikere. I VedvarendeEnergi mener vi, at ét emne burde være højest på dagsordenen: De danske kommuners klimaansvar.

Klimaforandringer er ikke et fremtidigt scenarie. Allerede nu har stigende temperaturer og uforudsigeligt vejr store konsekvenser verden over. Industrialiserede lande med høj CO2-udledning, som bl.a. Danmark, er årsag til klimaforandringerne. Vi kan nå at bremse klimaforandringerne, hvis vi reducerer vores store drivhusgasudledninger nu. Det har landets 98 kommuner også et ansvar for sker.

Globalt ansvar, lokal handling

Klimaforandringerne er et globalt problem, og derfor må der tages ansvar af både de lande, der forårsager klimaforandringerne og dem, der må håndtere dem. I Danmark skal de ansvar i høj grad tages gennem politisk handling hos den danske regering. Men ansvaret ligger også lokalt. Skal vi bremse klimaforandringerne, skal omstillingen mod et mere bæredygtigt samfund ske hurtigt.

 

Du spiller en vigtig rolle: påvirk politikerne til klimansvar

Du spiller en vigtig rolle. For du kan få politikerne til at diskutere de emner, som du og andre vælgere sætter fokus på. Vær med til at sætte klimaansvar højest på dagsordenen under kommunalvalget. Herunder finder du en lang række konkrete forslag, som du kan præsentere for dine lokale politikere med en opfordring til at tage klimaansvar.

Vores klimakampagnevideo siger det klart og tydeligt: Vi skal alle tage klimaansvar.

Tag klimaansvar, kære kommunalpolitiker

Du kan påvirke din lokalpolitiker til at tage klimaansvar på en lang række områder.

Kommunerne og byrådets beslutninger spiller en central rolle i forhold til at reducere CO2-udledningen. De kan bidrage til den grønne omstil-ling ved at sætte omstillingen til vedvarende energi højt på kommunens og regionens dagsordener, fremme kollektiv transport og cyklisme, sikre grønne investeringer, eksempelvis i energibesparelser i kommunen.

Tag #klimaansvar - også i din kommune! 

 • Sæt vindmøller på dagsordnen

  Over hele landet stopper ubetænksomme projektmagere og aggres-sive møllemodstandere opstillingen af vindmøller. Men sådan behøver det ikke være: Kommunerne sidder med nøglen til om mølleprojekter skal skabe udvikling eller strid. En god kommunal vindmøllestrategi kan sikre, at vindmøller gavner lokalt og får med-vind. Hovedpunkterne kan være:

  Billedresultat for symbol dot black Vindmøller skal give hovedparten af overskuddet til lokal udvikling, inkl. faciliteter, som mange vil få gavn af
  Billedresultat for symbol dot black Folkene bag vindmølleprojekter skal indgå i dialog med lokale beboere fra starten
  Billedresultat for symbol dot black Der skal være lokale afstemninger om vindprojekter, hvis der er mere end 10% lokale, der protesterer

vindmoller_kv17

Sæt vindmøller på dagsordnen

Over hele landet stopper ubetænksomme projektmagere og aggres-sive møllemodstandere opstillingen af vindmøller. Men sådan behøver det ikke være: Kommunerne sidder med nøglen til om mølleprojekter skal skabe udvikling eller strid. En god kommunal vindmøllestrategi kan sikre, at vindmøller gavner lokalt og får med-vind. Hovedpunkterne kan være:

 • Vindmøller skal give hovedparten af overskuddet til lokal udvikling, inkl. faciliteter, som mange vil få gavn af
 • Folkene bag vindmølleprojekter skal indgå i dialog med lokale beboere fra starten
 • Der skal være lokale afstemninger om vindprojekter, hvis der er mere end 10% lokale, der protesterer
 • Gør varmen grøn

  Halvdelen af vores varme kommer stadig fra fossil energi. En del familier bruger stadig oliefyr, og mange bruger naturgas, individuelt eller via fjernvarme, hvilket også er fossil energi. Kommunen kan med varmeplaner arbejde for at omstille fjernvarmen, specielt til de brændselsfrie energiformer som solvarme, geotermi og varme-pumper. Kommunen kan også arbejde for at borgerne omstiller fra olie og naturgas til fjernvarme og varmepumper. Kommunen bør sætte ambitiøse mål for omstillingen de næste 4 år, og mål om 100% vedvarende energi inden 2030.

 • Gør kommunens investeringer grønne

  Mange kommuner investerer stadig deres kassebeholdning i olie-, kul- og gasselskaber. Heldigvis har flere kommuner, som fx Roskilde, Fredericia og København, valgt at lægge kursen om og investerer nu ikke længere i fossile brændsler. Den retning skal vi have alle landets 98 kommuner til at gå i.  Klimaforandringer betyder dybt alvorlige problemer i den fattige del af verden, men giver også udfordringer for flere i danske kommuner. Ved at frasælge investeringer i sorte energikilder kan kommunen være med til at løse problemet ved at vise en klar politisk stillingtagen til, at fossiler ikke har nogen fremtid.

 • Gør det bedre at cykle i kommunen

  Cykling er den mest miljøvenlige transportform, sammen med gang. Og samtidig øger cykling sundheden. Desværre går cykling tilbage i mange kommuner, mens den heldigvis mange andre steder er i fremgang. Og kommunerne kan gøre en væsentlig forskel, fx ved at:

  Billedresultat for symbol dot black Lave eller forbedre en cykelplan for kommunen, så mest mulig transport kan foretages med cykler på sikre cykelveje og stier.
  Billedresultat for symbol dot black Overvej også at styrke cykelturismen
  Billedresultat for symbol dot black Sikre, at der er cykelafstand til skoler og børnehaver
  Billedresultat for symbol dot black Indret sikre skoleveje og god cykelparkering ved institutioner

 • Gør trafikken grønnere

  Den stigende danske biltrafik bidrager mere og mere til klima-ændringer. Samtidig forringer den livet for hundrede tusinder støjplagede danskere og betyder desuden luftvejssygdomme for mange. Kommunerne kan gøre meget for at vende udviklingen, fx:

  Billedresultat for symbol dot black Afskaffe gratis parkering for kommunens medarbejdere
  Billedresultat for symbol dot black Lave en grøn mobilitetsplan for kommunen
  Billedresultat for symbol dot black Sikre god kollektiv trafik til institutioner, butikscentre og større arbejdspladser
  Billedresultat for symbol dot black Nedsætte hastighedsbegrænsningerne i byerne
  Billedresultat for symbol dot black Begrænse parkering ved byggeri til et minimum, fx kun til handicappede og servicekørsel
  Billedresultat for symbol dot black Lave kampagne for at få pendlere, der arbejder i kommunen, til at flytte til kommunen

 • Gennemfør energibesparelser

  Der er overalt i Danmark store potentialer for energibesparelser i vores boliger. Effektive energirenoveringer vil gøre det langt lettere at nå målet om 100% vedvarende energi. Og det er god og langsigtet beskæftigelsespolitik at satse på energirenoveringer. Og så kan vi også slå et slag for de borgernære klimahandlinger, når vi gennem-fører borgerrettede aktiviteter om energibesparelser og vedvarende energi. Kommunernes rolle og deres nærhed til borgerne gør det naturligt, at de tager affære. Derfor foreslår VedvarendeEnergi, at alle kommuner starter borgerrettede aktiviteter for energibesparelser og lokal vedvarende energi i kommunen, både over for borgere i parcelhuse og etageejendomme.

VedvarendeEnergi