Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

nat forsyning ve

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi (VE) er en fællesbetegnelse for de energiformer, der ikke har begrænsede reserver, men kan være begrænsede i deres øjeblikkelige forekomst. De mest udbredte VE-teknologier er (efter udbredelse): Solvarme, vindmøller, vandkraft, geotermisk varme, solceller og bølgekraft.

VedvarendeEnergi