Hjem > Hvor er debatten om skifergas?

Hvor er debatten om skifergas?

KLUMME: Af Bodil Kornbek, formand for VedvarendeEnergi

I Polen har man haft det. I Bulgarien. Og i Tjekkiet kører den netop nu. Men ikke i Danmark. Jeg taler om den debat, som vores folkevalgte politikere burde føre om udvindingen af skifergas hertillands.

Men der er underligt nok stille på Christiansborg. Underligt – ikke mindst fordi vi i Danmark for længst har truffet beslutning om, at fossile brændsler skal ud af energiforsyningen og i stedet erstattes af vedvarende energi. Vi tror ofte, at demokratiet er mere rodfæstet hos os end hos vores østeuropæiske naboer, men når det drejer sig om skifergas, udviser vi et kæmpe demokratisk underskud.

Prøveboringer i Danmark

I Danmark er debatten om skifergas indtil videre blevet overladt til lokalpolitikere i Frederikshavn Kommune, hvor de første prøveboringer på dansk grund finder sted. Og det er ikke en position, de ønsker at sidde i: ”Skal der udvindes skifergas i den danske undergrund, er det første gang nogensinde. Det er ikke noget vi i byrådet i Frederikshavn skal beslutte”, har borgmester Birgit Hansen udtalt.

Ifølge Birgit Hansen har kommunen været under massivt pres fra Energistyrelsen og det franske energiselskab Total for at ignorere borgerprotester og tillade prøveboringer i kommunen. Og den tilladelse har Total fået. For nylig har Miljøminister Kirsten Brosbøl så meldt ud, at det for fremtiden er staten, der behandler sagerne og ikke kommunerne. Det er et lille fremskridt, men stadigvæk har Folketinget overhovedet ikke behandlet spørgsmålet. Hvorfor ikke? For der er nok at debattere:

Forskere fra Yale University i USA har f.eks. for nylig opdaget, at folk, der bor inden for en kilometers afstand af en skifergas-boring har fire gange så høj risiko for hudsygdomme eller problemer med vejrtrækningen sammenlignet med dem, der boede længere væk. Tager vores miljølovgivning i Danmark højde for den viden? Hvis ikke, ligger der ikke nogen reel beskyttelse af folkesundheden i VVM-undersøgelsen.

Et andet eksempel: FN vurderer, at to tredjedele af verdens fossile energireserver burde blive liggende under jorden: Hvordan forholder Danmark sig til det? Hvis vi skulle vælge to tredjedele af vores reserver, er det så skiftergassen eller Nordsøolien vi fravælger?

Skifergassens katastrofale følger for miljøet

Parlamenterne i Polen, Bulgarien og Tjekkiet har taget stilling til skifergas. Og det er der god grund til at behandle på højeste demokratiske niveau. For selvom erfaringer fra USA viser, at der på kort sigt kan være store økonomiske gevinster ved at pumpe kemikalier ned i skiferlag i jorden, for på den måde at udvinde gas, så kommer der stadigt flere og flere meldinger om de katastrofale følger for miljøet.

VedvarendeEnergi er imod udvinding af skifergas, og vi er derfor glade for, at Bulgarien siger klart nej til skifergas, og beklager, at Polen siger ja. Men det er demokratiets spilleregler, og dem bør vi også anvende i Danmark. Det gør vi ikke i dag.

Om forfatteren

Scroll to Top