Hjem > JA / NEJ til skifergas?

JA / NEJ til skifergas?

I forbindelse med kommunevalget i Frederikshavn, har Vendsyssel Energi- og Miljøforening spurgt alle de opstillede kandidater dette spørgsmål:


Vil du stemme NEJ til efterforskning af skifergas?

Årsagen til, at Vendsyssel Energi- og Miljøforening stillede dette spørgsmål i forbindelse med byrådsvalget er, at det nye byråd skal tage stilling til en VVM-redegørelse, der kan give det franske energiselskab Total og danske Nordsøfonden lov til at bore efter skifergas ved Dybvad.

Her kan du se, hvad de forskellige kandidater har svaret.


Søren Visti Jensen, Socialistisk Folkeparti (SF):
“Jeg vil stemme nej til efterforskning efter skifergas.”


Bahram Dehghan, Socialdemokraterne (A):
“For det første er skifergas jo fossilt brændsel. Når Danmark skal være 100% fossilfri i 2050, kan jeg umiddelbart ikke se, hvad skifergas skal gøre godt for. For det andet kender vi ikke miljømæssige konsekvenser af skifergas indvindig, idet der skal sprøjtes kemikalier i undergrunden, uden vi ved, hvad der kommer til at ske med grundvandet m.m. Selv på undersøgelsesbasis er det absolut nødvendigt med en VVM-redegørelse.”


Poul-Erik Andersen, Enhedslisten (Ø):
“Til dette spørgsmål svarer jeg 100% JA.”

Hans Jørgen Nygaard, Radikale Venstre (B): “Jeg vil stemme NEJ til efterforskning af skifergas!”


Birgit Stenbak Hansen, Socialdemokraterne (A):
“Jeg kan og vil ikke svare med ja og nej på komplekse og vigtige spørgsmål.

Her er vores politik: Vores holdning til skifergas er, i lighed med EU, at vi ønsker størst mulig sikkerhed for nærmiljøet og derfor en fuld udredning via en VVM redegørelse, før vi overhovedet tager stilling til efterforskning eller ej.”


Ida Skov, Enhedslisten (Ø):
“Ja, jeg vil stemme NEJ til efterforskning af skifergas. Jeg er enig med dig i forhold til skifergas, og i de grunde du nævner. Jeg vil fortsætte med at være aktiv for at modarbejde, at der efterforskes efter og udvindes skifergas. Jeg vil også arbejde for at udbrede folkelig aktivitet imod skifergas, for jeg tror, en fælles kamp er den eneste måde, hvorpå vi måske kan undgå, at den energikilde udnyttes.”


Charlotte Sørensen, Enhedslisten (Ø):
“Det er let at svare på dette. JA.”


Per Bech Christensen, Socialdemokraterne (A):
“Holdningen til skifergas er, at der ikke kan blive for stor sikkerhed for lokal miljøet, og at der udarbejdes en fuld udredning og dokumentation via en VVM redegørelse, før der kan tages stilling til efterforskning og udvinding af skifergas.”

Peter Jensen, Enhedslisten (Ø): “NEJ til skifergas.”

Bjarne Kvist, Socialdemokraterne (A): “Jeg er grundlæggende yderst skeptisk med hensyn til skifergas, men ønsker at afvente den VVM redegørelse, vi har igangsat, før jeg vil svare et klart ja til jeres spørgsmål.”

Mathias Pedersen, Konservative (C): “Jeg vil umiddelbart stemme JA til efterforskning af skifergas, da jeg ikke anser det som noget, vi skal være bange for. Jeg afventer selvfølgelig VVM redegørelsens konklusion. Der sker i øvrigt ingen udvinding af skifergas før kommunen/staten giver tilladelse hertil.”

Kasper Bagnkop, Radikale Venstre (B): “Ja, jeg ser skifergas som en investering der går i den helt forkerte miljømæssige retning. Ved et skifergas eventyr/mareridt vil arbejdet med at udvikle grønne energikilder yderligere blive forhalet og de store virksomheder mister ambitionerne for udvikling af grøn industri.”

Helle Madsen, Venstre (V): “NEJ TAK til skifergas.”

Brian Pedersen, Socialistisk Folkeparti (SF): “Nej til efterforskning af skifergas.”

Poul Sørensen, Dansk Folkeparti (DF): “Som det sikkert er jer bekendt, var det Dansk Folkeparti, der fik stoppet prøveboringerne i byrådet. Og fik iværksat VVM undersøgelsen. Resultatet foreligger endnu ikke. Først når det foreligger, vil jeg tage stilling. Der skal ikke herske tvivl om, at jeg ikke vil stemme ja, hvis der er den mindste risiko forbundet. Men vi må også være indforstået med, at det er fagfolk, der laver VVM undersøgelsen, så det er jeg tryg ved.”

 

 

 

 

Scroll til toppen