Klimaansvar: workshop om politisk påvirkning


Kort introduktion til kurset

Klimaforandringerne er en realitet og rammer allerede nu særligt sårbare grupper i afrikanske lande. Vi kan nå at ændre udviklingen. Men vi har brug for politisk handling. Danmarks klimaindsats går gennem EU, der forhandler med verdens øvrige lande om at sikre et stabilt klima. Og EU’s klimaplaner danner rammerne for den danske indsats. I 2018-19 skal EU ligesom resten af verden tage stilling til, hvordan vi begrænser opvarmningen til 1,5- 2’C, når FNs Klimapanel konkluderer, hvad der skal til med en særlig rapport, der kommer i oktober 2018.

På denne workshop bliver vi klogere på, hvordan Danmarks klimaindsats kan være mere ambitiøs – og hvordan vi kan påvirke den til at blive det. Du får dybere indblik i, hvorfor og hvordan VedvarendeEnergi og UngEnergi arbejder med klimaansvar – og ikke mindst møder du andre frivillige fra hele landet. Workshoppen er åben for alle, der interesser sig for klimapolitik.

 

Kursusprogram

12.00 Velkomst

12.15-13.00 Hvorfor arbejder VedvarendeEnergi og UngEnergi med klimaansvar?
Få organisationen ind under huden. Hør blandt hvorfor vi arbejder for mere klimaansvar, konkrete eksempler på vores internationale og danske arbejde og hvorfor Verdensmål 7, 10, 12 og 13 er magiske for os. Og ikke mindst, hvordan du kan bidrage som frivillig.

13.00-13.30 Erfaringsudveksling: events og presse om klimaansvar
Fire fantatiske frivillige fortæller om arbejdet med at skabe klimaansvar hos borgere og politikere, hør blandt andet om:

  • Klima-løfter på Roskilde Festival
  • Læserbreve i landsdækkende medier
  • Debat om politisk klimaansvar på Folkemødet
  • Debat og klima-spil på Aarhus Festuge

13.30 Pause

13.45-14.45 Oplæg: VedvarendeEnergis bud på politisk klimahandling
Hør VedvarendeEnergis bud på politisk klimahandling på dansk og europæisk plan inden for klimafinansiering og grøn omstilling v. Gunnar Boye Olesen, klimapolitisk koordinator

14.45-16.15 Ide- og projektudvikling: jeres frivilligprojekter om klimaansvar
Brainstorm, ideudvikling og feedback på jeres projekter om klimaansvar v. Mette Raaschou, frivilligkoordinator og Claus Christensen, presse- og SoMe manager

16.15-16.30 Afslutning

 

Praktisk

Vi serverer frokost, kage og kaffe undervejs. Er du frivillig i UngEnergi eller VedvarendeEnergi dækker vi din transport t/r til workshoppen.

Tilmelding senest 12. september til Victoria på