Klimaansvar: workshop om politisk påvirkning


Kursus og workshop for alle, der vil sætte klimaansvar på den politiske dagsorden.

Klimaforandringerne er en realitet og rammer allerede nu særligt sårbare grupper i afrikanske lande. Vi kan nå at ændre udviklingen. Men vi har brug for politisk handling.

Danmarks klimaindsats går gennem EU, der forhandler med verdens øvrige lande om at sikre et stabilt klima. Og EU’s klimaplaner danner rammerne for den danske indsats. I 2018-19 skal EU ligesom resten af verden tage stilling til, hvordan vi begrænser opvarmningen til 1,5- 2’C, når FNs Klimapanel konkluderer, hvad der skal til med en særlig rapport, der kommer i oktober 2018.

På denne workshop bliver vi klogere på, hvordan EU og Danmarks klimaindsats kan være mere ambitiøs – og hvordan vi kan påvirke den til at blive det. For alle, der interesser sig for klimapolitik.

Foreløbigt program
12.00 Introduktion til VedvarendeEnergi og UngEnergi
12.15 Hvorfor global klimahandling v. Sigrid Soelberg Vestergaard kampagneleder VedvarendeEnergi
12.30 Organisationens bud på politisk handling på dansk og europæisk plan; klimafinansiering og grøn omstilling v. Gunnar Boye Olesen, klimapolitisk koordinator VedvarendeEnergi
14.00 Frokost
14.45 Ideudvikling og advocacy- værktøjer Gunnar Boye Olesen og Claus Christensen, presse og social media manager VedvarendeEnergi
16.30 Afslutning og tak for idag

Tilmelding til Lise på lrk@ve.dk