Skal EU redde klimaet?


-VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe inviterer til en aktuel workshop om EU’s klimapolitik, med særligt fokus på aarhusianernes transportvaner. 

Som deltager i workshoppen klæder du Europaparlamentarikerne på til arbejdet med EU’s klimapolitik op til EU-valget i 2019. Du får mulighed for at dele både dine hverdagserfaringer med transport, og ideer til en forbedret og grønnere transportsektor. Dine ideer vil blive overleveret til kandidaterne inden valget.

Langt de fleste initiativer, som kan støtte danskerne i omstillingen af deres transportvaner, afhænger faktisk af EU. Derfor er valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 helt afgørende for din, min og Danmarks klimaindsats.

Workshoppen er støttet af Europanævnet.

Deltagelse + forplejning er gratis 🙂

Sådan tilmelder du dig: 

Send en mail til Camilla Panduro: hvor du skriver dit navn, alder og hvilket område af Aarhus kommune du er bosat i.

Vi gør opmærksom på begrænsede pladser til workshoppen og anbefaler derfor hurtig tilmelding. 

 

Hvorfor er workshoppen relevant for dig?

I Aarhus er borgernes bilforbrug en af de største udfordringer, når det handler om kommunens visioner om at blive en CO2-neutral by. Derfor er Klimasekretariatet medarrangør af denne workshop, som vil have fokus på temaet transport.

EU’s klimapolitik danner rammerne for Danmarks indsats på transportområdet, men EU’s nuværende klimamålsætninger er ikke tilstrækkelige, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen og holde temperaturstigningen under 2 grader.   I maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet og dermed mulighed for at DU kan få indflydelse på EU’s klimapolitik.

Som deltager i workshoppen vil du få viden om EU’s klimamålsætninger, og indblik i hvad EU helt konkret kan gøre for at regulere transportsektoren. Du får mulighed for at indgå i interessante dialoger om de forhindringer, som du oplever i omstillingen til et mere klimavenligt transportforbrug. Samtidig får du mulighed for at udforme anbefalinger, som overdrages til Europaparlamentarikerne: Hvad bør der gøres fra EU’s side i den kommende valgperiode for at understøtte borgerne i at opnå et mere klimavenligt transportforbrug? Alle holdninger er velkomne, og vi glæder os til at høre din!

 

Program:

18.30 Velkommen

  • Inddeling ved borde og udfyldelse af kort spørgeskema – Vi vil samtidig byde på lidt forplejning fra Caféen, som kan nydes under de følgende præsentationer

18.45 Præsentation af EU’s klimamålsætninger og indsatsområder 

19.00 Præsentation af Danmarks transportudfordring i et klimaperspektiv

19.15 Dine erfaringer

  • Dialog-aktivitet ved bordene om barrierer og muligheder ved omstillingen til klimavenlige transportformer- Faciliteres af De Grønne Piloter

19.55 Præsentation af EU’s rolle: Hvordan kan EU understøtte omstillingen til klimavenlig transport?

20.05 Dine inputs

  • Dialog-aktivitet ved bordene om fordele og ulemper ved konkrete EU-tiltag – Faciliteres af De Grønne Piloter

20.35 Dine anbefalinger

  • På baggrund af aftenens indspark og refleksioner nedskrives dine individuelle anbefalinger (anonymt). Anbefalingerne sammenfattes i en rapport af VedvarendeEnergi og overleveres til kandidaterne til Europa-Parlamentet inden valget i 2019.

20.45 Præsentation af Thomas Mikkelsen fra Aarhus Kommunes Klimasekretariat:

  • “Visioner for fremtidens transport i Aarhus Kommune”

21.00 Tak for i dag

 

De indledende præsentationer foretages af et fagligt frivilligteam fra VedvarendeEnergi, bestående af Camilla Panduro (B.Sc.pol.), Mie Ward Jensen (cand.mag.) og Sissel Jørgensen (cand.soc.).

___

 

VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu – i vores egen hverdag og på politisk plan. Klik her for at læse mere om VedvarendeEnergi. 
Klimasekretariatet faciliterer den grønne omstilling i Aarhus. Sekretariatet arbejder for at indfri byrådets målsætning om et CO2-neutralt Aarhus i 2030 og for en bæredygtig byudvikling, der rummer helt nye muligheder for Aarhus. Klik her for at læse mere om Klimasekretariatet.
INFORSE-Europe is one of the 7 regions of the International Network for Sustainable Energy (INFORSE) – a worldwide NGO-network  working on grassroots level as well as on national, regional and international levels, all united on a common strategy for a long-term sustainable development with phasing out of nuclear and fossil energy use. Read more here.