Vil du sammen med EU være med til at redde klimaet?


  

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe inviterer i samarbejde med Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup til en aktuel workshop om EU’s klimapolitik, med særligt fokus på dine transportvaner.

Som deltager i workshoppen klæder du Europaparlamentarikerne på til arbejdet med EU’s klimapolitik op til EU-valget i 2019. Du får mulighed for at dele både dine hverdagserfaringer med transport, og ideer til en forbedret og grønnere transportsektor. Dine ideer vil blive overleveret til kandidaterne inden valget.
Langt de fleste initiativer, som kan støtte danskerne i omstillingen af deres transportvaner, afhænger faktisk af EU. Derfor er valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 helt afgørende for din, min og Danmarks klimaindsats.

Workshoppen har fået tilskud fra Europa-Nævnet.

Deltagelse + forplejning er gratis.

Sådan tilmelder du dig:
Send en mail til VedvarendeEnergi: vekbh@ve.dk, hvor du skriver dit navn, alder og i hvilken del af Københavnsområdet du er bosat.

Vi gør opmærksom på begrænsede pladser til workshoppen og anbefaler derfor hurtig tilmelding.

Svar udbedes senest d. 18. januar