Landsmøde VedvarendeEnergi og UngEnergi


 

VedvarendeEnergi & UngEnergi inviterer alle, der er interesserede i bæredygtighed og grøn omstilling, til vores spændende landsmøde. Kom med os til en hyggelig weekend ved Middelfart.

På landsmødet kan du være med til at præge organisationens udvikling – og møde andre som brænder for en mere bæredygtig og socialt ansvarlig verden. På landsmødet 2019 sætter vi bl.a. fokus på Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Seneste tilmeldingsfrist er mandag den 20. maj.

Foreløbigt program (opdateres løbende)

Fredag d. 24. maj (For UngEnergi)

Program (Opdateres løbende):
Fredag d. 24. maj
Kl. 16.00 – 18.00: Ankomst, indkvartering, velkommen
Kl. 18.00 – 21.00: Hemmelig sjov aktivitet
Kl. 21.00 – 23.00: Fri hygge
Kl. 23.00: Godnat!

Lørdag
Kl. 08:00 – 09:00                Morgenmad (UngEnergi)
Kl. 09:15 – 11:15                UngEnergi Generalforsamling
Kl. 10:00 – 11:00                Workshop Aktive Grønne Borgergrupper
Kl. 10:00 – 11:00                Ankomst og indkvartering for VedvarendeEnergi og øvrige deltagere

Kl. 11:30 – 13.00                Åbning af Landsmøde 2019

VedvarendeEnergi generalforsamling, del 1

  • – Valg af dirigent og referent
  • – Beretning: Inkl. stationer med følgende temaer:
  • – Oplæg 5 min pr. Station.
  • – Politik – Gunnar
  • – International – Bjarke
  • – Frivillige – Nilas
  • – UngEnergi – Tobias
  • – EnergiTjenesten – Carsten

(Pause i generalforsamlingen)

30 min frokost

Kl. 13:30-14.15                     Hvordan får vi alle med i den grønne omstilling?

Pitch fra VEs bestyrelse – inkl. globalt ansvar og alle med i den grønne opstilling. Ved Jonathan Ries.

Diskussion af oplæg

10-15 min pause

 Kl. 14.30-15.20                     Ansvarligt forbrug

Intro: verdensmål og VE strategi – vise klimaberegner.

Deltagerne deles ned i grupper hvor de prøver beregnerne.

Samles i plenum – tilbagemelding

Hvad gør vi så politisk?

15 min kaffepause

15.30-16.50

Hvordan sætter VedvarendeEnergi fokus på bæredygtigt forbrug?

I grupper

Opsamling fra grupper

10 min pause

Kl. 17.00 – 18.30                   VedvarendeEnergi generalforsamling, del 2:

–          Overordnede planer for 2019

–          Regnskab og budget

–          Fastsættelse af kontingent

–          Indkomne forslag

–          Valg af bestyrelse, formand, næstformand, suppleanter og intern revisor

–          Eventuelt

Kl. 19.00                               Middag

Søndag:
Kl. 08:30 – 9.30                     Morgenmad
Kl. 10.00 -12.00:                   Workshops/eksternt oplæg
Kl 12.00 – 13.00:                  Frokost, afslutning, oprydning og hjemrejse.

 

 

Den praktiske information

Landsmødet er åbent for alle, der har interesse for arbejdet i den grønne omstilling. Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingerne.

Landsmødet afholdes på Sct. Knudsborg med mulighed for overnatning inde eller ude i det fri (i telt).
Menuen består af dejlig hjemmelavet, klimavenlig mad, og derfor skal vi også hygge os med at lave mad sammen og tage nogle oprydningstjanser i fællesskab – men vi ved jo også, at den bedste fest altid afholdes i køkkenet.

Pris
– For medlemmer af VedvarendeEnergi (du er 35 år+): Gratis i telt / overnatning indenfor: 350 kr.
– For medlemmer af UngEnergi: Gratis i telt / overnatning indenfor: 300 kr.
– For ikke-medlemmer: 1500 kr.

Tilmelding herunder via formular.
FredagLørdagSøndag


VEUEIkke medlem


TeltIndenforOvernatter ikke