Grøn politik

Støt vores borgerforslag om en dansk klimalov

11 af Danmarks største miljø- og udviklingsorganisationer er gået sammen om et borgerforslag om en dansk klimalov, der skal sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringerne. Danmark har brug for en ny klimalov, der sætter en klar ramme for den danske klimaindsats. Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn,…

Læs mere

VedvarendeEnergis forslag til EU-kommisionen

Til Energi-, Milljø- og Klimaministeriet Fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi takker vi for muligheden for at fremsende forslag til det danske indspil til den kommende EU Kommissions 5-årige arbejdsprogram på energi-, klima-og forsyningsområdet. Overordnet er det vigtigt, at de kommende 5 år bruges til at sikre og intensivere EU’s omstilling til et lavemissionssamfund, og at Kommissionen både…

Læs mere

COP 24: VedvarendeEnergi arbejder for bæredygtig energi til lokalsamfund i Afrika

Vedvarende energi skal støtte lokal udvikling, også i Afrika. Under COP 24 arrangerede VedvarendeEnergi sammen med International Network for Sustainable Energy (INFORSE) og de Vestafrikanske partnere (ENDA, Senegal og CEAS, Burkina Faso) et side-event ved COP24 i Polen, hvor fokus var på, hvordan vi sikrer, at det stigende antal investeringer i vedvarende energi også kommer…

Læs mere

VedvarendeEnergi er med til at aflevere 41.000 underskrifter

I dag – torsdag den 22. november – overrækker VedvarendeEnergi over 41.000 underskrifter for indførsel af klimavenlige nattog i Danmark. Vi er med til at aflevere de mange underskrifter fordi nattog er et af de mange, gode alternativer til den stigende, klimbelastende flyvning. Vi danskere flyver mere og mere. Der er brug for at tænke…

Læs mere

VedvarendeEnergi: Blokering for elbiler sidder også i folks hoveder

Pressemeddelelse den 9. oktober 2018 VedvarendeEnergi nikker anerkendende til regeringens mål om 1.000.000 elbiler i år 2030. Men udover et nyt afgiftssystem og andre fordele for elbiler skal der også et massivt oplysningsarbejde til. Selvom danske bilister ofte kører korte afstande mellem arbejde, skole, fritidsaktivitet og supermarked, er mange fast indstillet på, at en elbil…

Læs mere

VedvarendeEnergi siger nej tak til gasledning

København, 18. september 2018 Kære udenrigsminister Anders Samuelsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Vi – en række af civilsamfundets organisationer – ønsker hermed at gøre opmærksom på vores modstand mod Nord Stream 2-projektet og opfordrer jer til at gøre alt, hvad I kan, for at forhindre de to sideløbende ansøgninger. Nord Stream…

Læs mere
VedvarendeEnergi