Grøn politik

Mød VedvarendeEnergi og UngEnergi på årets Folkemøde!

vevalg15 christiansborg

Folkemøde 2019, 13-16. juni   ⌚️Torsdag 13, juni kl. 15-17: Nilas Bay-Foged, VedvarendeEnergi, deltager i “En stærk, samlet grøn bevægelse i Danmark” sammen med Broen til Fremtiden, Den Grønne Studenterbevægelse, Steen Hildebrandt og mange andre. Arrangeret af Det Fælles Bedste, Danchels Anlæg, A18   kl. 17-18: UngEnergi arrangerer “Unge influencers mod et bæredygtigt 2030” (workshop)…

Læs mere

Giv din stemme til klimaet!

I morgen er dagen, hvor du kan skubbe den grønne omstilling i den rigtige retning. Folketingsvalget 2019 er også et valg, der handler om, hvordan Danmark kan vise resten af verden, hvordan vi hurtigt og omkostningseffetivt kan omstille til et bæredygtigt samfund. Hvis du her på falderebet har brug for mere viden om dansk klimapolitik,…

Læs mere

Stort fremmøde til EU-debat i Aarhus!

175 klimaengagerede borgere mødte torsdag den 2. maj op til VedvarendeEnergis  debat om grøn transport, mljøvenligt forbrug og bæredygtige investeringer i en EU-sammenhæng. I panelet var Morten Løkkegaard (V), Margrete Auken (SF), Jeppe Kofod (A), Pernille Weiss (C) og Nikolaj Villumsen (Ø). Vi fik en livlig debat om alt fra flyafgifter, energibesparende elapparater, elbiler og…

Læs mere

Det er alt for langsommeligt og usikkert at satse på atomkraft

“En lang række studier viser, hvordan vi kan dække over 90 procent af dansk elforsyning med sol- og vindkraft med en meget høj stabilitet i elforsyningen, samtidig med at vi bruger meget af strømmen til varmepumper og til at erstatte fossil energi i transport og produktion. Nejet til atomkraft betød også, at vi er sluppet…

Læs mere

Støt vores borgerforslag om en dansk klimalov

11 af Danmarks største miljø- og udviklingsorganisationer er gået sammen om et borgerforslag om en dansk klimalov, der skal sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringerne. Danmark har brug for en ny klimalov, der sætter en klar ramme for den danske klimaindsats. Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn,…

Læs mere

VedvarendeEnergis forslag til EU-kommisionen

Til Energi-, Milljø- og Klimaministeriet Fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi takker vi for muligheden for at fremsende forslag til det danske indspil til den kommende EU Kommissions 5-årige arbejdsprogram på energi-, klima-og forsyningsområdet. Overordnet er det vigtigt, at de kommende 5 år bruges til at sikre og intensivere EU’s omstilling til et lavemissionssamfund, og at Kommissionen både…

Læs mere
VedvarendeEnergi