Grøn politik

Det er alt for langsommeligt og usikkert at satse på atomkraft

“En lang række studier viser, hvordan vi kan dække over 90 procent af dansk elforsyning med sol- og vindkraft med en meget høj stabilitet i elforsyningen, samtidig med at vi bruger meget af strømmen til varmepumper og til at erstatte fossil energi i transport og produktion. Nejet til atomkraft betød også, at vi er sluppet…

Læs mere

Støt vores borgerforslag om en dansk klimalov

11 af Danmarks største miljø- og udviklingsorganisationer er gået sammen om et borgerforslag om en dansk klimalov, der skal sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringerne. Danmark har brug for en ny klimalov, der sætter en klar ramme for den danske klimaindsats. Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn,…

Læs mere

VedvarendeEnergis forslag til EU-kommisionen

Til Energi-, Milljø- og Klimaministeriet Fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi takker vi for muligheden for at fremsende forslag til det danske indspil til den kommende EU Kommissions 5-årige arbejdsprogram på energi-, klima-og forsyningsområdet. Overordnet er det vigtigt, at de kommende 5 år bruges til at sikre og intensivere EU’s omstilling til et lavemissionssamfund, og at Kommissionen både…

Læs mere

COP 24: VedvarendeEnergi arbejder for bæredygtig energi til lokalsamfund i Afrika

Vedvarende energi skal støtte lokal udvikling, også i Afrika. Under COP 24 arrangerede VedvarendeEnergi sammen med International Network for Sustainable Energy (INFORSE) og de Vestafrikanske partnere (ENDA, Senegal og CEAS, Burkina Faso) et side-event ved COP24 i Polen, hvor fokus var på, hvordan vi sikrer, at det stigende antal investeringer i vedvarende energi også kommer…

Læs mere

VedvarendeEnergi er med til at aflevere 41.000 underskrifter

I dag – torsdag den 22. november – overrækker VedvarendeEnergi over 41.000 underskrifter for indførsel af klimavenlige nattog i Danmark. Vi er med til at aflevere de mange underskrifter fordi nattog er et af de mange, gode alternativer til den stigende, klimbelastende flyvning. Vi danskere flyver mere og mere. Der er brug for at tænke…

Læs mere

VedvarendeEnergi: Blokering for elbiler sidder også i folks hoveder

Pressemeddelelse den 9. oktober 2018 VedvarendeEnergi nikker anerkendende til regeringens mål om 1.000.000 elbiler i år 2030. Men udover et nyt afgiftssystem og andre fordele for elbiler skal der også et massivt oplysningsarbejde til. Selvom danske bilister ofte kører korte afstande mellem arbejde, skole, fritidsaktivitet og supermarked, er mange fast indstillet på, at en elbil…

Læs mere
VedvarendeEnergi