Skip to content

Atomkraft

Det er alt for langsommeligt og usikkert at satse på atomkraft

“En lang række studier viser, hvordan vi kan dække over 90 procent af dansk elforsyning med sol- og vindkraft med en meget høj stabilitet i elforsyningen, samtidig med at vi bruger meget af strømmen til varmepumper og til at erstatte fossil energi i transport og produktion. Nejet til atomkraft betød også, at vi er sluppet…

Læs mere

Vidste du at Danmark betaler 150 millioner kroner om året til atomforskning?

“Den danske stat har, lige siden vi blev medlem af EU i 1973, betalt til EU’s særlige Euratom-samarbejde om forskning og udvikling af atomkraft i andre EU-lande. Pengene er betalt på trods af, at Folketinget i 1985 besluttede – efter et massivt folkeligt pres – at Danmark ikke skal have atomkraft”. Sådan skriver Dagbladet Arbejderen.…

Læs mere

Pressemeddelelse: Forskning i thorium-atomkraft giver ingen mening

blue arrow

På onsdag den 11. maj diskuterer Folketinget et beslutningsforslag fra Liberal Alliance om støtte til forskning i atomkraft. Forslaget skal sikre, at forskning i thoriumbaseret atomkraft understøttes på linje med andre energiteknologier som f.eks. vedvarende energi. Hovedargumenterne for beslutningsforslaget er, at thoriumbaserede atomkraftreaktorer skulle være mere sikre og miljøvenlige end reaktorer, hvis brændstof er uran-235…

Læs mere

Thorium-energi

Thorium-energi I et af forslagene til ny, 4. generations a-kraft er det meningen at bruge thorium som råstof frem for uran. Da thorium findes mange steder i verden, bl.a. i Norge og på Grønland, er det nemt at få adgang til. Det er svagt radioaktivt og bruges derfor generelt ikke til ikke-atomkraft formål. Thorium skal…

Læs mere

Den danske atomaffaldsproces må forbedres

blue arrow

De danske myndigheder planlægger for tiden, hvordan det radioaktive affald fra Risø skal håndteres og deponeres. Processen har stået på i mere end ti år, men næsten på intet tidspunkt fungeret efter lovgivernes hensigt. Problemerne har været talrige og givet anledning til alvorlig kritik fra lokale myndigheder, miljøorganisationer, borgergrupper og uafhængige internationale ekspertorganisationer.

Læs mere
VedvarendeEnergi
Scroll To Top