Skip to content

Atomkraft

Etikrapport: Rullende forvaltning kan være løsningen på deponeringen af atomaffald

NOAHs forlag har netop udgivet en rapport – Atomaffaldsdeponering i etisk perspektiv – der behandler de etiske aspekter ved et slutdepot for lav- og mellemaktivt atomaffald fra Risø. Slutdepotet underkastes for øjeblikket en strategisk miljøvurdering og Folketinget forventes i begyndelsen af det nye år at afgøre, om det skal bygges i overensstemmelse med det nuværende…

Læs mere

Miljøet risikerer at blive taber ved uranudvinding i Grønland

blue arrow

Miljøet risikerer at blive taber ved uranudvinding i Grønland Grønland kan blive en af verdens allerstørste eksportører af uran. Men følgerne for miljøet er uoverskuelige, og omkostningerne til oprydning vil blive så store, at mineprojektet ved Kvanefjeld ender som en økonomisk belastning for Grønland. Det mener fire danske og grønlandske miljøorganisationer. Marts måned 2014 afholdt…

Læs mere
VedvarendeEnergi
Scroll To Top