Politik og debat

Sæt kryds i kalender ved 2. maj: Mød spidskandidater til EU-valget

Mød spidskandidater til EU-valget– Og bliv klogere på, hvordan EU kan tackle klimaudfordringerne. VedvarendeEnergi og INFORSE Europe inviterer til debatarrangement den 2. maj 2019 med Margrete Auken (F), Jeppe Kofod (A), Morten Løkkegaard (V), Nikolaj Villumsen (Ø) og Pernille Weiss (C). Spidskandidaterne til Europa-Parlamentet skal svare på, hvad de mener EU skal gøre for at…

Læs mere

Den globale flytrafik er fordoblet siden 1990 og tredobles frem mod 2050

Charterferie, forretningsrejser, storbyferie og drømmerejser. Danskerne flyver mere og mere, og udledninger af drivhusgasser og partikler fra flyvning udgør en alvorlig klimabelastning. I gennemsnit udleder danskere 4-5 gange så meget CO2 i forbindelse med flyvning som verdensgennemsnittet. Hvis vi skal leve op til forpligtelserne fra Parisaftalen og holde den globale opvarmning under 1,5 grad, er…

Læs mere

VedvarendeEnergis forslag til EU-kommisionen

Til Energi-, Milljø- og Klimaministeriet Fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi takker vi for muligheden for at fremsende forslag til det danske indspil til den kommende EU Kommissions 5-årige arbejdsprogram på energi-, klima-og forsyningsområdet. Overordnet er det vigtigt, at de kommende 5 år bruges til at sikre og intensivere EU’s omstilling til et lavemissionssamfund, og at Kommissionen både…

Læs mere

Afgifter og aflad: Luftfarten flyver under radaren

Af Claus Christensen Som flypassager kan man vælge at betale ”aflad” i form af klimakompensation, og flere lande har indført flyafgifter på billetterne. Luftfarten selv går fri. Forureneren betaler. Sådan lød det tit i 1970erne, når virksomheder skulle betale for opretningen af deres egen miljøskader. Princippet har også fundet vej til klimadiskussionerne i dag: Drivhusgasudledninger…

Læs mere

VedvarendeEnergi stiller forslag om flyafgifter

fly 2000px

Flyvning har en stor og stigende klimabelastning. Danskernes klimabelastende flyvning er 4- 5 gange større end verdensgennemsnittet og er kraftigt stigende. Hvis vi skal stoppe uoverskuelige klimaændringer, skal vi reducere alle drivhusgasudledninger, også fra flyvning. Derfor er 11 organisationer i dag gået sammen om et forslag for flyafgifter i Danmark. Da vi er bundet af…

Læs mere

Mød op til klimamarch i København den 8. september

Her er civilsamfundets chance for at råbe politikerne op: Kom til klimamarch i København den 8. september og vær med til at markere, at klimaforandringer kræver mere politisk handling. Bag arrangementet står en række klimaorganisationer, herunder VedvarendeEnergi. Programmet er som følger: Vi mødes på Bertel Thorvaldsens Plads kl. 13, hvor der vil være musik. 13.15…

Læs mere
VedvarendeEnergi