Vi søger nu frivillige til VedvarendeEnergis politiske indsatser: Vi søger flere til gruppen af politiske frivillige, der bistår med konkrete indsatser, analyser m.m.: VE-politiske-frivillige-invitation-2021 Vi søger aktive til at arrangere debatter om klima, EU-Green Deal og borgerdeltagelse: Frivilliginvitation-EU-politiske-arrangementer-2021 Er du interesseret, så læs opslagene og send os en email.   De bedste hilsener, Gunnar Boye…

Læs mere

Har du lyst til at vide mere om klima og hvad vi kan gøre, også med EU, så læs her: EU’s Green Deal, er en køreplan til hvordan EU Kommissionens nye klimamål 55 procent reduktion af drivhusgasser frem til 2030 kan realiseres. Den skal også vise vejen til, hvordan en klimaneutral økonomi i 2050 kan…

Læs mere
VedvarendeEnergi om finsnslov 2021

Mens Danmarks finanslov ikke indeholder nogen konkret fond til at støtte borgernes grønne initiativer, lancerer EU nu en ”EU Climate Pact” for at inddrage borgerne i den grønne omstilling. Skal vi virkelig have EU til at fortælle os at borgerne skal med i den grønne omstilling? Det skriver Jonathan Ries og Vanessa Buth om i…

Læs mere
Nissum Bredning Vindmøllelaug

VedvarendeEnergi foreslår sammen med 5 andre organisationer i 92-gruppen bedre danske regler for bæredygtighed af biomasse og for folkelige energifællesskaber. Det sker med et fælles svar til regeringen om ændring af loven til fremme af vedvarende energi. Det er en ændring der skal gennemføre EU’s nye, reviderede direktiv for Vedvarende Energi. Læs det fælles høringssvar:…

Læs mere
BWXC oliekraftværk med finansiering fra EKF

VedvarendeEnergi har nu sammen med 8 andre organisationer i 92-gruppen opfordret den danske stats eksportkredit, EKF, til sammen med andre landes eksportkreditter samt udviklingsbanker at tage klimaansvar. Konkret opfordrer vi EKF til at stoppe fossil energi investeringer, følge Paris Aftalen i sin låne-og kreditpolitik så støttede investeringer bliver forenelige med en hurtig udfasning af fossil…

Læs mere