Politisk nyt

VedvarendeEnergi stiller forslag om flyafgifter

fly 2000px

Flyvning har en stor og stigende klimabelastning. Danskernes klimabelastende flyvning er 4- 5 gange større end verdensgennemsnittet og er kraftigt stigende. Hvis vi skal stoppe uoverskuelige klimaændringer, skal vi reducere alle drivhusgasudledninger, også fra flyvning. Derfor er 11 organisationer i dag gået sammen om et forslag for flyafgifter i Danmark. Da vi er bundet af…

Læs mere

VedvarendeEnergis kommentar til forslag til ændret EU elmarkedsdirektiv og tilhørende fororninger om elmarked, forsyningssikkerhed og koordinering

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere disse fire forslag fra EU-Kommissionen, som en del af diskussionen af den danske holdning til dem. Vi mener det er vigtigt at det indre elmarked sikrer en hurtigere omstilling til vedvarende energi, både ved at sikre rettigheder og muligheder for producenter af vedvarende energi, og ved at sikre…

Læs mere

VedvarendeEnergis kommentar til forslag til ændring af bygningsenergidirektiv

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag fra EU-Kommissionen, som en del af diskussionen af den danske holdning til dem. Det er vigtigt at bygningsenergidirektivet fortsat har som mål at nye og renoverede bygninger i EU fra 2020 skal være ”nær nulenergibygninger”. Det er vigtigt at dette fastholdes og at der i det…

Læs mere

VedvarendeEnergis kommentar til meddelelse om en EU strategi for lav-emissions mobilitet

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag til EU-strategi. På en række områder udstikker strategien gode udviklingsretninger; men den undervurderer en række af de forhåndenværende transportformer, der har de laveste CO2-udledninger såsom jernbaner (på mellemlange og lange distancer) og cykler og fodgængere på de kortere distancer. Strategiens ambitionsniveau bør også øges fra 60%…

Læs mere
VedvarendeEnergi