9 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger. Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium, som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye…

Læs mere
VedvarendeEnergi om finsnslov 2021

I dag kommenterer VedvarendeEnergi Klimarådets statusrapport over den danske klimaindsats. Vi er enige i Klimarådets konklusioner om at indsatsen (endnu) ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås og at der er behov for nye initiativer. Samtidig foreslår vi at Klimarådet udvider deres analyser til også at vurdere borgernes deltagelse i omstillingen. Vi påpeger også…

Læs mere

Produkter bør holde længere. Det er et af elementerne i overgangen til en mere cirkulær økonomi, som VedvarendeEnergi arbejder for, som en del af den grønne omstilling. Når tingene holder længere skal der bruges færre ressourcer til at producere nyt, mindre energi m.m., uden at det går ud over nogens levestandard. I år skal købeloven…

Læs mere

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi kritiserer sammen med 13 andre organisationer i 92-gruppen regeringens 2030 klimastrategi, hvor der de første mange år kun skal ske langsomme reduktioner. Kun de sidste år før 2030 skal der reduceres kraftigt for at nå 70% målet i 2030. Strategien giver alt for store udledninger i 2020’erne, og Danmark yder dermed ikke sin…

Læs mere

Vi søger nu frivillige til VedvarendeEnergis politiske indsatser: Vi søger flere til gruppen af politiske frivillige, der bistår med konkrete indsatser, analyser m.m.: VE-politiske-frivillige-invitation-2021 Vi søger aktive til at arrangere debatter om klima, EU-Green Deal og borgerdeltagelse: Frivilliginvitation-EU-politiske-arrangementer-2021 Er du interesseret, så læs opslagene og send os en email.   De bedste hilsener, Gunnar Boye…

Læs mere

Har du lyst til at vide mere om klima og hvad vi kan gøre, også med EU, så læs her: EU’s Green Deal, er en køreplan til hvordan EU Kommissionens nye klimamål 55 procent reduktion af drivhusgasser frem til 2030 kan realiseres. Den skal også vise vejen til, hvordan en klimaneutral økonomi i 2050 kan…

Læs mere