Skip to content

Politisk nyt

VedvarendeEnergis kommentar til meddelelse om en EU strategi for lav-emissions mobilitet

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag til EU-strategi. På en række områder udstikker strategien gode udviklingsretninger; men den undervurderer en række af de forhåndenværende transportformer, der har de laveste CO2-udledninger såsom jernbaner (på mellemlange og lange distancer) og cykler og fodgængere på de kortere distancer. Strategiens ambitionsniveau bør også øges fra 60%…

Læs mere

VedvarendeEnergis kommentarer til EU Kommissiones rapport om kapacitetsmekanismer til at sikre elforsyningen

Kommentarer til EU Kommissiones rapport om kapacitetsmekanismer til at sikre elforsyningen Vi takker for muligheden for at kommentere denne EU-rapport om kapacitetsmekanismer (elforsyning). Vi mener, at der i EU skal være klare og fælles regler for vurdering af elkapacitetsbehov ud fra elforsyningssikkerheden. Et land skal så individuelt kunne fastætte den ønskede elforsyningssikkerhed, udtrykt som sandsynlighed for…

Læs mere

Kommentar udkast til ændring bekendtgørelser om bæredygtig biogas

Vi støtter ændringsforslaget, som betyder at også biogas til transport skal være bæredygtigt, idet det ikke skal produceres af afgrøder, der normalt anvendes til mad eller foder som korn, majs, roer eller jordskokker. Vi mener, at i den foreslåede §4 skal det præciseres, i hvilket omfang disse afgrøder ikke må anvendes til biogasprocessen.

Læs mere
VedvarendeEnergi
Scroll To Top