Skip to content

Vi mener

7 stimulusforslag fra VedvarendeEnergi

I miljøorganisationen VedvarendeEnergi bakker vi selvfølgelig op om mange gode grønne forslag til stimulus efter corona krisen. Med vore forslag vil vi gerne sætte fokus et andet sted: Den almindelige borger og den mindre forbruger. Indtil videre har hjælpepakkedebatten hovedsageligt drejet sig om de samfundsøkonomiske effekter. Men initiativer og støtte efter corona krisen skal have…

Læs mere

Alternativet: God Energi

Partiet Alternativet har i dag under overskriften ”God Energi” lanceret deres forslag til energi-og klimaaftaler frem til 2030. Forslaget har rigtigt mange gode forslag for omlægning af Danmark til vedvarende energi og udfasning af drivhusgasudledningerne. Der foreslås bl.a. stop for nye licenser til udvinding af olie og gas, udbygning af vedvarende energi med fokus på…

Læs mere

COP23: Resultater

COP23 er slut. Tidligt lørdag morgen blev landene enige om de sidste detaljer efter at have forhandlet hele natten.

Læs mere

COP23: Grønne skridt

I dag gjorde Danmark sig bemærket for sin grønne side ved at gå med i et Engelsk-Canadisk initiativ for udfasning af kul.

Læs mere

COP 23: Så blev de enige

Jeg startede COP’ens anden uge med at komme for sent op. Det er svært at få plads til alle den mange COP-deltagere i Bonn, og da vi med kort varsel fik en ekstra med fra VedvarendeEnergis PIPA projekt, endte jeg med i denne uge at bo 20 km udenfor Bonn. Og det kræver, at man…

Læs mere
VedvarendeEnergi
Scroll To Top