Skip to content

nyheder

For en grøn indsats i coronaens fodspor

Christiansborg i København, Danmark

 Af Gunnar Olesen, politisk koordinator for VedvarendeEnergi   VedvarendeEnergis politiske arbejde følger den aktuelle debat. Derfor handler det lige nu om at udvikle stimulus pakker til at få gang i Danmark igen efter corona-krisen samt om den klimahandlingsplan, regeringen arbejder videre på i det stille. Indsatserne er målrettet efter VedvarendeEnergis strategi. Vores forslag fokuserer på folkelig deltagelse samt…

Læs mere

Grøn og retfærdig genstart. Et udspil fra 17 organisationer.

VedvarendeEnergi er en blandt 17 miljø-og udviklingsorganisationer, der nu er gået sammen om 30 fælles forslag til stimulus under og efter corona krisen, samt finansiering med bl.a. flyafgifter. Alle vore forslag bringer både den danske økonomi og den grønne omstilling op i gear, og der er bl.a. forslag for energibesparelser,  omstilling af energiforsyning af boliger,…

Læs mere

VedvarendeEnergi forslag til bedre VE-bonus og grønne puljer

VedvarendeEnergi mener at forslagene til VE-bonus og grønne puljer til naboer til vind-og solenergianlæg har en række problemer og foreslår at de ændres, inden de træder i kraft. Ikrafttræden skal  efter planen ske i juli i år. Læs mere her: VE-bonus-høringssvar

Læs mere

Investeret i den grønne omstilling

Investeret i den grønne energi med vindmøller

Af Sophie Stenner Frahm   For at nå klimamålene, skal der investeres mere i den grønne omstilling. I samarbejde med nationale og internationale pensionsselskaber har VedvarendeEnergi de sidste fem år været med til at omstille selskabernes investeringspolitik. Nøglen er at gøre det lettere for pensionsselskaberne at investere grønt.   Der er nu ti år tilbage…

Læs mere

Ansvar og engagement driver succesen i UngEnergi Roskilde

UngEnergi Roskilde

 Af Charlotte Elisabeth Christiansen    UngEnergis ambition er at engagere og aktivere flere unge i den grønne dagsorden. Men hvordan gør de egentligt det ude i lokalafdelingerne? Laurits Winther fra UngEnergi Roskilde fortæller om UngEnergis arbejde, og hvad der motiverer i arbejdet for det grønne.    Der står april i kalenderen, og egentligt skulle UngEnergi Roskilde stå for en skraldeindsamling i Roskilde Fjord — men den er blevet aflyst. ”Lige nu står…

Læs mere

Comments on AIIB’s Environmental and Social Framework

Comments on AIIB’s Environmental and Social Framework Civil society organizations from Denmark, France, Germany, Georgia, Central Asia, the US, Indonesia and Romania have submitted their joint inputs on the implementation of AIIB’s Environmental and Social Framework for phase one of the ESF review. The joint submission highlights concerns for how the ESF has been poorly…

Læs mere
VedvarendeEnergi
Scroll To Top