Medierne har stor magt – også når det gælder nyhedsdækningen af klimaforandringerne. Bettina Wolgast og Mikkel Hougaard Sørensen fra VedvarendeEnergis frivilliggruppe for global klimaformidling har set nærmere på samspillet mellem netop klimaforandringer og medier. Resultatet blev en lille video med et interview og et særligt budskab.     Af Ester Quante    Føler du dig motiveret…

Læs mere
Nissum Bredning Vindmøllelaug

VedvarendeEnergi foreslår sammen med 5 andre organisationer i 92-gruppen bedre danske regler for bæredygtighed af biomasse og for folkelige energifællesskaber. Det sker med et fælles svar til regeringen om ændring af loven til fremme af vedvarende energi. Det er en ændring der skal gennemføre EU’s nye, reviderede direktiv for Vedvarende Energi. Læs det fælles høringssvar:…

Læs mere

VedvarendeEnergi har sammen med seks andre internationale organisationer indsendt en kommentar til AIIB’s nye krav om sociale og miljømæssige vurderinger i forbindelse med investeringer i energiprojekter. Gennemsigtighed i projektprocessen er stadig et stort problem, især for udsatte grupper i samfundet. Investeringsprojekter kan være problematiske – især hvis ikke påvirkede grupper har mulighed for at påvirke…

Læs mere

Øget støtte til fossile brændstofsprojekter går udover klimaet, skriver tre NGO’er i et åbent brev til erhvervsministeren Simon Kollerup Kære erhvervsminister Simon Kollerup, Vi skriver dette åbne brev, fordi Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til december skal opdatere sin klimastrategi og vedtage en Climate Roadmap. Ved Bankens energi-lånepolitik (2019) blev det vedtaget, at udlån til olie-…

Læs mere

Årets landsmøde i VedvarendeEnergi stod i fællesskabets og civilsamfundets tegn. Det overordnede mål for organisationens arbejde – at mobilisere alle i den grønne omstilling – blev slået fast af bestyrelsesformand Jonathan Riis. Men at finde frem til svaret på, hvordan man bedst gør lige netop det, var en fælles opgave.    Af Charlotte Elisabeth Christiansen …

Læs mere

VedvarendeEnergi, UngEnergi og FGU-Danmark sætter med støtte fra Tuborgfondet fokus på grøn omstilling på 20 FGU-skoler i hele landet. I projektet Grøn FGU vil eleverne over de næste tre år blive uddannet til forandringsagenter, og de vil arrangere bæredygtige aktiviteter både lokalt og nationalt.   Grøn FGU vil involvere stemmer i den grønne dagsorden, som…

Læs mere