VedvarendeEnergi mener sammen med 16 andre organisationer, at Danmark og en række andre lande i Export Finance for Future-koalitionen (E3F) er uambitiøse i forhold til udfasning af investeringer til fossile brændstoffer. I dag offentliggør den nyetablerede E3F-koalitionen sit eksportkreditudspil, som skal gøre landenes offentlige investeringer mere bæredygtige. Koalitionen består af en række vestlige lande, der…

Læs mere

Mindeord af Ejvin Beuse for Preben Maegaard, forstander på Nordisk Folkecenter i Thy At Preben pludselig er borte, kan være svært at fatte. Han har lige siden de første overvejelser om energimæssig selvforsyning og begreber som vedvarende energi, været en meget aktiv synlig faktor i denne udvikling. Hvor dybt engageret han var i hele dette…

Læs mere

9 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger. Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium, som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye…

Læs mere

I en ny pressemeddelelse kritiserer en række eksperter i FN’s Menneskerettighedsråd Den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) og Den indonesiske regering for deres behandling af det oprindelige folk i et stort turismeprojekt på øen Lombok. ”Landmænd og fiskere er blevet fordrevet fra deres lokalsamfund, og de har været vidner til, hvordan deres hjem, marker, vandforsyning, kulturelle og…

Læs mere
Kina og kulindustri

Inden påske stemte EU’s medlemslande om Serbiens fremskridt i forhold til EU-optagelsesprocessen. Her udtrykte medlemslandene stor bekymring for den stigende kinesiske indflydelse i Serbien. Den seneste afstemning om Serbiens fremskridt i optagelsesprocessen, som blev afholdt den 25. marts, opfodrede EU-parlamentet landet til at ”styrke sine standarder, når det kommer til kinesiske forretningsaktiviteter”. Medlemslandene lagde især…

Læs mere

Atomkraft er igen kommet på dagsordenen som et alternativ til den vedvarende energi – på trods af at teknologien har en begrænset levetid. Det har medført en stigende interesse, men også en voksende bekymring omkring uranminedrift i Grønland. Atomkraft og uranminedrift er forbundet med store sikkerheds- og miljømæssige risici for både miljø, natur og mennesker.…

Læs mere