Vi søger nu frivillige til VedvarendeEnergis politiske indsatser: Vi søger flere til gruppen af politiske frivillige, der bistår med konkrete indsatser, analyser m.m.: VE-politiske-frivillige-invitation-2021 Vi søger aktive til at arrangere debatter om klima, EU-Green Deal og borgerdeltagelse: Frivilliginvitation-EU-politiske-arrangementer-2021 Er du interesseret, så læs opslagene og send os en email.   De bedste hilsener, Gunnar Boye…

Læs mere
Commissioner Olivér Várhelyi; Photo: European Union

Alvorlig forurening og brud på menneskerettigheder fra kinesisk tungindustri i Serbien vækker bekymring blandt flere EU-parlamentarikere, som opfordrer EU-kommissionen til at tage affære Brødtekst: Siden 2016 har Kina igennem sit Silkevejsprojekt investeret flere milliarder af euro i tungindustrier såsom kulkraftsværker, dækfabrikker, stålfabrikker, og kobberminedrift og smeltning. Flere af infrastruktursprojekterne er blevet opført uden de nødvendige…

Læs mere

Der er knap 10.000 kilometer mellem Østjylland og Kenya. Alligevel er der ikke så langt mellem de to dele af verden, som vi forestiller os. Det er særligt synligt i en serie videoportrætter af både danske og kenyanske unge, hvor der er fokus på tanker om klimaet. Det fortæller Steffen Elsborg Nygaard, projektudvikler hos VedvarendeEnergi.  …

Læs mere

Har du lyst til at vide mere om klima og hvad vi kan gøre, også med EU, så læs her: EU’s Green Deal, er en køreplan til hvordan EU Kommissionens nye klimamål 55 procent reduktion af drivhusgasser frem til 2030 kan realiseres. Den skal også vise vejen til, hvordan en klimaneutral økonomi i 2050 kan…

Læs mere

Af Bjarke Rambøll Endnu et år – og starten på et nyt årti – er ved at gå på hæld. Selvom 2020 ikke blev som vi forestillede os, fylder klimadagsordenen og den grønne omstilling fortsat mere i bevidstheden hos flere og flere – og det er glædeligt. Alligevel har det altoverskyggende emne i år været…

Læs mere
VedvarendeEnergi om finsnslov 2021

Mens Danmarks finanslov ikke indeholder nogen konkret fond til at støtte borgernes grønne initiativer, lancerer EU nu en ”EU Climate Pact” for at inddrage borgerne i den grønne omstilling. Skal vi virkelig have EU til at fortælle os at borgerne skal med i den grønne omstilling? Det skriver Jonathan Ries og Vanessa Buth om i…

Læs mere