NGO’er: Nyetableret eksportfinanskoalition slækker på klimaambitionerne

VedvarendeEnergi mener sammen med 16 andre organisationer, at Danmark og en række andre lande i Export Finance for Future-koalitionen (E3F) er uambitiøse i forhold til udfasning af investeringer til fossile brændstoffer. I dag offentliggør den nyetablerede E3F-koalitionen sit eksportkreditudspil, som skal gøre landenes offentlige investeringer mere bæredygtige. Koalitionen består af en række vestlige lande, der…

Læs mere

AIIB-finansieret infrastrukturprojekt i Indonesien får løftet pegefinger fra FN

I en ny pressemeddelelse kritiserer en række eksperter i FN’s Menneskerettighedsråd Den asiatiske infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) og Den indonesiske regering for deres behandling af det oprindelige folk i et stort turismeprojekt på øen Lombok. ”Landmænd og fiskere er blevet fordrevet fra deres lokalsamfund, og de har været vidner til, hvordan deres hjem, marker, vandforsyning, kulturelle og…

Læs mere

Stigende kinesisk indflydelse skaber bekymring i EU

Kina og kulindustri

Inden påske stemte EU’s medlemslande om Serbiens fremskridt i forhold til EU-optagelsesprocessen. Her udtrykte medlemslandene stor bekymring for den stigende kinesiske indflydelse i Serbien. Den seneste afstemning om Serbiens fremskridt i optagelsesprocessen, som blev afholdt den 25. marts, opfodrede EU-parlamentet landet til at ”styrke sine standarder, når det kommer til kinesiske forretningsaktiviteter”. Medlemslandene lagde især…

Læs mere

Åbent brev til USA’s regering: Stop offentlig finansiering af fossilindustrien

VedvarendeEnergi har sammen med 450 organisationer opfordrer USA til at stoppe offentlig finansiering af fossile brændstoffer.  Fossilindustrien er en af de største klimasyndere i verdenen, hvor investeringer i disse projekter er en stor del af problemet. USA står selv for investeringer for mere end 10 milliarder dollars hvert år.  I brevet har vi Biden-administrationen om…

Læs mere

Det gejstlige rider med på den grønne bølge 

Som en reaktion på biskoppernes abonnering på det danske klimamål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030, deltager de danske kirker for alvor i den fælles klimakamp. Favrskov provsti cementerer dette ved at være den første, i samarbejde med EnergiTjenesten, til at udarbejde en klimarapport, som er lige så ambitiøs som det danske klimamål.  …

Læs mere

NGO’er til EIB: Husk jeres klimaløfter

EIB

I dag skal Den Europæiske Infrastruktursbank (EIB) mødes sammen med en række NGO’er for at drøfte klima og menneskerettigheder. VedvarendeEnergi har sammen med 46 andre internationale organisationer sendt et brev til udviklingsbanken for at minde dem om at overholde Paris-aftalen. Selvom banken sidste november vedtog et Climate Bank Roadmape, så er der stadig et stykke…

Læs mere