Skip to content

kul, olie og gas

Det grønlandske Landsting forkaster borgerinddragelse i uranspørgsmål

PRESSEMEDDELELSE: Fredag d. 20. maj nedstemte det grønlandske Landsting, Inatsisartut, med et lille flertal et forslag fremsat af oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) om afholdelse af en folkeafstemning om genindførelse af uranforbuddet. Forslaget ville have givet befolkningen mulighed for at tage stilling til det store uranmineprojekt i Kuannersuit/Kvanefjeld-projekt nær ved byen Narsaq i Sydgrønland.

Læs mere

Pressemeddelelse: Folkeafstemning om uran bør have følger for Kuannersuit/Kvanefjeld-projektet

Onsdag d. 27. april er en folkeafstemning om uranminedrift på dagsordenen i det grønlandske Landsting, Inatsisartut. For to og et halvt år siden blev uranforbuddet ophævet med kun én stemmes flertal. To beslutningsforslag bliver førstebehandlet: Ét fra Inuit Ataqatigiit (IA), der gør det muligt at bremse det enorme uranmineprojekt i Kuannersuit/Kvanefjeld uranmineprojekt få kilometer fra…

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE: Høring i Folketingets Grønlandsudvalg

blue arrow

Høring i Folketingets Grønlandsudvalg bekræfter uranaftalens manglende bæredygtighed. Som led i behandlingen af de lovforslag, der iflg. aftalen mellem den grønlandske og den danske regering snart skal behandles i Folketinget og i det grønlandske Landsting, Inatsisartut, afholdt Grønlandsudvalget d. 16. marts en høring om udvinding og eksport af uran.

Læs mere

Pressemeddelelse: Uranaftalen skader miljøet og truer befolkningens sundhed

I slutningen af januar indgik den grønlandske og den danske regering en aftale om varetagelse af sikkerheden ved udvinding og eksport af uran fra Grønland. Den har udmøntet sig i lovforslag, der snart skal behandles i Folketinget og i det grønlandske Landsting, Inatsisartut. Aftalen foregiver, at hvis blot Grønland ratificerer en række internationale konventioner og…

Læs mere

Løftebrud om folkeafstemning om Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektet

blue arrow

PRESSEMEDDELELSE Løftebrud om folkeafstemning om Kuannersuit/Kvanefjeld-mineprojektet – Nuuk, Narsaq, Qassiarsuk, Aarhus og København, d. 16. december 2015. Den grønlandske regering har ved flere lejligheder lovet en folkeafstemning i Sydgrønland om det kontroversielle uran/sjældne jordarts-mineprojekt i Kuannersuit. Løftet trækkes nu tilbage uden forudgående offentlig debat. Det sker kort tid før ejeren, det australske mineselskab Greenland Minerals…

Læs mere

Skifergas

D. 17 august droppede det franske energiselskab Total at bore efter skifergas i Dybvad, Nordjylland. Det nordjyske slag blev vundet, men kampen mod skifergas i hele Danmark fortsætter, og Total har stadig licens til at bore efter skifergas indtil juni 2016.

Læs mere
VedvarendeEnergi
Scroll To Top