Skip to content

vedvarende energi

Godt miljø med vindmøller

Der er ikke grund til at bekymre sig for miljøet ved det foreslåede mølleprojekt i Aarhus Bugt. Til gengæld er der god grund til at bekymre sig for klimaeffekterne af det CO2-udslip, vi får fra elforbruget i Aarhus i de kommende år.

Læs mere

Indbyggerne i nordjysk landsby vil tjene penge på vindmøller

De lokale vil danne en lokal fond til at eje møllerne (ikke købe andele og lave et vindmøllelaug), og overskuddet fra møllerne skal gå til at fremme lokalområdet, mener man i landsbyen Nørrekær Enge. Vindmøller kan redde lukningstruede landsbyer. Sådan lyder en idé i Nørrekær Enge nær Løgstør, hvor beboerne vil sætte vindmøller op i…

Læs mere

Vindoverskud kræver smartere afgifter

For at udnytte vindkraften effektivt i Danmark, skal vi bruge mere el til bl.a. varmepumper. Det kræver nytænkning. Det er intet under, at afgiftsfri træpiller og træflis i dag udkonkurrerer varmepumper med afgiftsbelagt el, også selv om varmepumperne er samfundsøkonomisk bedre.

Læs mere

Stadig gode chancer for solcellelaug

blue arrow

Der er endnu kun kommet få ansøgninger til puljen for forhøjet afregningspris for solcelle laug. Puljen er åben til og med 31. maj og der er ifølge Energinet.dk’s hjemmeside pt. ansøgt om  mindre end 1 MW solcelle kapacitet mens den samlede pulje er 15 MW. Godkendte anlæg kan få en elpris på 111 øre/kWh +…

Læs mere

Kraftig medvind til små vindmøller

Ny afregningspris for el får salget af husstandsmøller til at boome. En husstandsmølle skal placeres mindst 82 meter fra nærmeste nabo. Det er denne slags møller, der kommer flere af op i denne tid. En husstandsmølle skal placeres mindst 82 meter fra nærmeste nabo. Det er denne slags møller, der kommer flere af op i…

Læs mere
VedvarendeEnergi
Scroll To Top