Skip to content

politik og økonomi

Danmark bør bruge EU-regler til at fremme borgernes vedvarende energi

Nissum Bredning Vindmøllelaug

Danmark bør brug EU regler til at forbedre forholdene for elforbrugere, der selv producerer vedvarende energi (prosumers), og for borgere, der gør det i fællesskab. Det er hovedindholdet i vores kommentar til et udkast til ændring af elforsyningsloven for at gennemføre EU’s nye direktiver for elforsyning og for vedvarende energi. Vi mener ikke at lovudkastet…

Læs mere

Nyt udbud skal sikre flere små solcelleanlæg

Regeringen har indgået en aftale med partierne i energiforligskredsen om at afsætte 105 mio. kr. til et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan byde ind. Det forventes at give en udbygning med i alt ca. 35 MW nye solceller i Danmark, der vil kunne levere et års forbrug af grøn strøm til…

Læs mere

VedvarendeEnergi forlanger grøn dagsorden til kommunalvalget

Kommunerne kan gøre meget for at sætte turbo på Danmarks grønne omstilling. Derfor er det forestående kommunalvalg vigtigt. Først og fremmest skal lokalpolitikerne løfte ambitionerne og udvise handlekraft, mener VedvarendeEnergi. En af nøglerne til en fremtid, hvor Danmark ikke er afhængig af olie, kul og gas, ligger hos de 98 kommuner. Både inden for trafik,…

Læs mere

Klimaforhandlinger i Bonn: Kan vi stoppe ved 1,5 grader?

Med klimaaftalen fra Paris sidste december blev verdens lande enige om at sætte et mål om at begrænse drivhuseffekten til 1,5 ‘C – eller i det mindste væsentligt under 2’C. Det vil bl.a. betyde, at mange små østater vil overleve. Men det er lettere sagt end gjort. Siden pinse har verdens lande forhandlet om, hvordan…

Læs mere

UNDERSKRIFTSINDSAMLING: Stop regeringens frontalangreb på den grønne omstilling

blue arrow

Mere end nogensinde før er der behov for en regering, der tager klimaforandringerne alvorligt. Men netop nu har regeringen indledt forhandlinger, der kan bombe 30 års fremsynet energipolitik tilbage og spille hasard med de globale klimaforandringer. ”Grøn realisme” hedder det hos Venstre med et forskønnende udtryk. I virkeligheden dækker mottoet over et tilbagetog på klima-…

Læs mere

“Fantastic” – men ikke god nok til at sikre 2’C

BLOGINDLÆG Om Paris-aftalen v. COP21 ved Gunnar Boye Olesen, 14/12 2015: Glæden var generelt stor blandt NGO’erne, da det lykkedes at få en global klimaaftale i stand lørdag aften d. 12/12; Paris-aftalen. Der var vurderinger som “fantastic”, “den bedste aftale vi kunne håbe på”, “det åbner for alvor for investeringer i vedvarende energi” og ”det…

Læs mere
VedvarendeEnergi
Scroll To Top