Hjem > Klage udsætter boring efter skifergas

Klage udsætter boring efter skifergas

To naboer til den omstridte efterforskningsboring efter skifergas på Ovnstrupvej 6 ved Dybvad, har fået medhold i en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Frederikshavn Kommunes tilladelse til etablering af 2 vandboringer ved borepladsen.

Den 17. oktober 2012 gav Frederikshavn kommune Total tilladelse til etablering af 2 vandboringer, som skal bruges i forbindelse med efterforskningsboringen.

Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet, at Frederikshavn Kommunes afgørelse er truffet på et mangelfuldt grundlag. I afgørelsen skriver Natur- og Miljøklagenævnet, at vandindvindingstilladelsen burde have indeholdt retningslinjer for maksimal boredybde, samt udarbejdet en begrundet vurdering af påvirkningerne ved etableringen af de 2 boringer, herunder kommunens forventning til hvilke grundvandsmagasiner, der bores ned i og om boringerne kunne forvendtes at medføre påvirkning af områdets øvrige drikkevandsboringer, vandløb medvidere.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse forsinker Total indtil Frederikshavn Kommune har behandlet vandindvindingstilladelsen igen. Total var ellers gået i gang med forberedelserne til etablering af de 2 vandboringer.

Samtidig er der flere klager på vej vedrørende planprocessen til Natur- og Miljøklagenævnet. Sidste frist for klage er den 30. juli.

Læs afgørelsen her

Scroll til toppen