kirkefoto
Hjem > Klimahensyn i kirkemiljøet
kirkefoto

Klimahensyn i kirkemiljøet

Stort energisparepotentiale i de danske kirker

Energitjenestens rådgivere har i 2012 fundet besparelser på lidt over 3.000.000 kWh i kirkerne rundt om i landet. Besparelserne er fundet i ca. 150 kirker.
Besparelsen svarer til det gennemsnitlige samlede energiforbrug i 214 danske husstande.
Der er ca. 2.300 kirker i Danmark.
Potentialet for energibesparelser er altså ca. 15 gange så stort – alene i de danske kirker.

kirkefoto

At spare på varmen i kirkerne har ofte været anset som særligt problematisk, da det gamle møblement og måske især kalkmalerierne kræver særlige fugt- og varmeforhold for at kunne holde sig.
For at imødegå de særlige udfordringer, har Energitjenestens medarbejdere udarbejdet en række rapporter med analyse af data fra dataloggere, der er placeret i kirkerne. Disse rapporter kan indeholde anbefalinger til ændret praksis, der kan medføre energibesparelser, men også ændret rumklima for at sikre en bedre bevarelse af inventar og kalkmalerier.

Energitjenesten har i samarbejde med 8 provstier og enkelte lokale menighedsråd foretaget energigennemgang i 151 kirker.

Alt i alt er der anvist energibesparelser på lidt over 3.000.000 kWh til en samlet værdi på ca. 3,9 mio. kr. (med dagens energipriser).

Det er primært besparelser på olie og på el, i mindre grad på naturgas og i endnu mindre grad på fjernvarme. Der er simpelthen ikke så mange kirker, der opvarmes med gas eller fjernvarme.

Der foreligger desværre ingen opgørelser over, hvor meget der bliver realiseret. Det er sandsynligvis en forholdsvis høj procentdel, hvis vi kan regne med et forløb som der har været de første 5 år, vi har arbejdet med kirkerne. Nogle af provstierne har afsat store beløb til energiforbedringer (et enkelt provsti har afsat 2 mio. kr. i 2013). Mange af besparelserne kan gennemføres helt uden eller med forholdsvis små investeringer. Nogle steder oplever vi, at adfærd og rutiner ændres straks og allerede før de modtager Energitjenestens rapport. Små investeringer kan ofte indgå i driften indeværende år, mens større investeringer skal i budgettet for det kommende år eller senere.

fyr

Selvom oliefyret ikke er helt så gammelt som kirken, så ligner det dog en ældre sag, der ikke bør have lov til at eksistere lige så længe som de smukke bygninger, som kirkerne repræsenterer, skal have lov at være i brug.

 

 

 

Energitjenesten yder gratis rådgivning på telefon 70 333 777 / 98 15 68 00

Ved energitjek af kirke opkræves et honorar. For mere information om energibesparelser i kirker – Kontakt Energitjenesten Nordjyllands medarbejder: Peter Larsen på tlf. 98 15 68 00

Om forfatteren

Scroll to Top