Hjem > Klumme: En klimaaftale må starte med retfærdighed

Klumme: En klimaaftale må starte med retfærdighed

Hvis verdens lande skal gøre en mere effektiv indsats for at sikre et stabilt klima, er der hårdt brug for en fælles forståelse for en retfærdig fordeling af de nødvendige CO2-reduktioner.

En sådan fælles forståelse var en stor mangelvare til COP 15 i København i 2009,

da verden missede en global klimaaftale. Der er behov for at tænke nyt.

Et af problemerne er, at den hidtidige opdeling af verdens lande i aktive I-lande og mere passive U-lande ikke længere løser klimaproblemerne. Det kunne den måske have gjort i 1992, da Klimakonventionen blev vedtaget. I dag, hvor stigninger af udslip primært kommer fra U-lande, og hvor Kina har verdens største CO2-udslip, er der behov for at tænke nyt.

Stadig er industrilandene ansvarlig for en stor del af de drivhusgasser, der i dag opvarmer kloden med 0,9 ‘C ud over det førindustrielle niveau. I-landene har med andre ord et historisk ansvar. Desuden har de fleste industrilande, bl.a. Danmark, fortsat større udslip pr. indbygger end Kina.

Forhandlinger om reduktioner

For at få diskussionen om retfærdighed og lighed ind i klimaforhandlingerne har Climate Action Network(CAN), hvor VedvarendeEnergi deltager, fremlagt et forslag til et Equity Reference Framework. Forslaget er i al sin enkelthed, at verdens lande i klimaforhandlingerne skal begynde at diskutere indikatorer for, om de enkelte landes reduktioner bidrager til en lige og retfærdig klimaaftale.

Når verdens lande har præsenteret deres forslag til indikatorer, skal de forhandle sig frem til et fælles sæt indikatorer. Det skal så bruges til at vurdere de forslag til egne reduktioner og finansiering, som landene præsenterer som oplæg til en global klimaaftale. Indikatorerne kan baseres på udslip pr. indbygger, historiske udslip og BNP, men de kunne også omfatte f.eks. klima (behov for opvarmning eller afkøling) eller levestandard.

Danmark har et ansvar

Parallelt med at CAN opfordrer landene til at diskutere en retfærdig klimaaftale, er netværket og flere forskere ved at udvikle et eget bud på en retfærdig fordeling af verdens drivhusgasudslip og en tilhørende finansiel kompensation mellem landene.

Der er behov for, at Danmark også kommer på banen i diskussionen om en retfærdig klimaaftale. Vi har behov for en diskussion blandt danskerne, så retfærdigheden og nytten af en global klimaaftale bliver klar og forståelig. Ud over at en aftale er nødvendig for et stabilt klima, vil klare internationale retningslinjer inden for området også være til fordel for dansk erhvervsliv og beskæftigelsen i form af et større globalt marked for grønne løsninger.

2. juli 2013 – Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi

Scroll til toppen