Hjem > Klumme: Høje EU-mål er vejen frem

Klumme: Høje EU-mål er vejen frem

EU-Kommissionens forslag til energi-og klimamål for 2020, der forventes at komme onsdag den 22. januar, skyder for alvor debatten i gang om EU’s langsigtede energi- og klimapolitik. EU har været drivende i den globale klimapolitik – den indsats, der skal sikre en bæredygtig udvikling med et stabilt klima.

50% vedvarende energi i 2030

EU kan fortsat være en spydspids for reduktionen af drivhusgasser og omlægning til vedvarende energi. Og der er meget store muligheder for at reducere udslip i EU, også med god økonomi. Derfor opfordrer vi fra VedvarendeEnergi til at sætte et EU-mål om 60% drivhusgasreduktion fra 1990 til 2030 og et mål om 50% vedvarende energi i 2030. Det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. Og det vil for alvor sætte EU i front i den globale klimaindsats.

Erhvervsliv og beskæftigelse får et løft

En frontplacering i den globale klimindsats er ikke bare godt for klimaet: det vil betyde en udvikling af vedvarende energi og energibesparelser, som vil bringe europæisk, herunder dansk teknologi foran på en lang række områder, et forspring som kan gavne europæisk erhvervsliv og beskæftigelse i årtier fremover.

Lokal energi frem for import

EU har som verdens største energiimportør også stor gavn af at erstatte den store import med lokalt produceret vedvarende energi, energibesparelser, bæredygtig transport og andet. Det vil skabe nogle af de arbejdspladser og den ny aktivitet, der er brug for, hvis vi skal trække EU ud af den krise, der stadig plager de fleste EU-lande. Og de sydeuropæiske lande, der er mest berørt af krisen, er også de lande, der er mest afhængige af import af fossil energi og som derfor vil have mest glæde af energiomstillingen.

Danmark må gå forrest

Energiomstillingen kommer dog ikke af sig selv. Mange hænger fast i gamle mønstre og kan ikke forestille sig et velfungerende samfund uden fossil energi, eller har de økonomiske interesser i fossil energi. Derfor går organisationer som Business Europe og lande som Polen, der er meget styret af sin kulsektor, imod ambitiøse klima-og energiplaner. Derfor må Danmark arbejde for, at vi får ambitiøse EU-mål og planer for både drivhusgasser, for vedvarende energi og for energibesparelser.

Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi

Kilde: energy-supply.dk

Scroll til toppen