Hjem > Kommentar og forslag til ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget med nedlæggelse af Energisparerådet

Kommentar og forslag til ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget med nedlæggelse af Energisparerådet

Vi mener, det er forkert at nedlægge Energisparerådet. Vi mener ikke, at Energisparerådet kan erstattes af de foreslåede paneler. Det er vigtigt for en konsistent og kontinuerlig dansk energispareindsats, at der er
et formfast rådgivende organ, som involverer en bred kreds af danske interessenter. Desuden giver nedlæggelsen en meget negativ signalværdi for indsatsen for energibesparelser i Danmark.

Frem for nedlæggelser foreslår vi en række forbedringer, som bl.a. kan gennemføres ved at ændre kommissoriet for Energisparerådet. Vi er uenige i, at man kan styrke den koordinerende dialog om energibesparelser

ved at nedlægge Energisparerådet. Selvom Energisparerådet ikke har haft den store rolle i offentligheden, har det en vigtig koordinerende rolle, og er kommet med ret entydige anbefalinger, blandt andet om Energisparesekretariets opgaver og rolle.

Det er ikke altid at Energisparerådet kommer med en samlet anbefaling; men det er heller ikke meningen. Netop det, at så mange forskelligartede – og forskelligt rettede – interesser er samlet om samme bord, betyder at Energisparerådet er i stand til at belyse et emne fra flere vinkler. Dermed opnås en god forståelse for de forskellige aktørers formål, som også Energistyrelsen og den øvrige energiadministration har gavn af. Vi mener, ligesom bl.a. Dansk Byggeri, at det er en stor styrke, at Energisparerådet repræsenterer så mange forskelligartede interesser – det er sådan virkeligheden ser ud.

Vi er også uenige i påstanden om, at der er for mange fokusområder i Energisparerådet. Det mener vi, at Energisparerådet udmærket kan håndtere. Det er en begrænsning for Energisparerådet, at det er Energistyrelsen, der bestemmer, hvad Energisparerådet skal involveres i. Det ville øge Energisparerådets værdi, hvis det selv kunne tage relevante emner op, og selv træffe beslutning, om hvornår emnerne skulle på dagsordenen. Det bør samtidig overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at Energistyrelsen er sekretariat for Energisparerådet. Især har timingen omkring orientering af Energisparerådet vedrørende dets nedlæggelse, udsendelse af referat fra Energisparerådsmøde, hvor nedlæggelsen blev diskuteret og dato for høringsfrist vedrørende ændring af den lovbundne del af Energisparerådets eksistens, været kritisabel.

Frem for at nedlægge Energisparrådet foreslår vi, at det får et nyt kommissorium, der giver det flere beføjelser.

Heriblandt: 

  • at kunne tage alle relevante emner op, som måtte have betydning for energispareindsatsen. 
  • at komme med indstillinger til energiselskabernes energispareindsats. Den mulighed havde det tidligere Koordinationsudvalg, der blev erstattet af Energisparerådet. I den aktuelle debat om energiselskabernes energispareindsats ville det være værdifuldt med en samlet vurdering fra aktørerne, som Energisparerådet kunne give 
  • at kunne ingangsætte egne analyser og mindre undersøgelser.

Hvis et Energispareråd/panel ikke længere skal være lovbundet, vil vi anbefale, at det som en “mellemløsning” medtages i energiforliget, og dermed fortsætter i forligets varighed frem til 2020. Herudover støtter VedvarendeEnergi det fælles høringssvar (Håndværksrådet, FrI, Landbrug&Fødevarer, De Frie Energiselskaber og Energitjenesten), der peger på, at en nedlæggelse af Energisparerådet er en uheldig svækkelse af den danske energispareindsats samtidig med, at etablering af flere paneler risikerer at resultere i større uigennemsigtighed i indsatsen.

Vil du vide mere, så kontakt Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Om forfatteren