Hjem > Kommentar og forslag til ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder (udvidet tilskudskreds for målrettede PSO-tilskud)

Kommentar og forslag til ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder (udvidet tilskudskreds for målrettede PSO-tilskud)

Vi mener, det er forkert at reducere virksomhedernes PSO-betaling og overføre omkostningerne til indkomstskatten. Hvis man ønsker at reducere udvalgte virksomheders PSO-belastning, bør det ikke gøres ved at øge indkomstskatten eller spare på uspecificerede statslige omkostninger, som det reelt er tilfældet med det aktuelle forslag om et statstilskud på 100 mia. kr. pr. år fra 2017. Hvis man ønsker at reducere udvalgte virksomheders PSO-belastning med et statstilskud, bør det kombineres med en øget afgift på energi, f.eks. en afgift på olie og gas, som den tidligere forsyningssikkerhedsafgift.

Vi mener, at hvis der skal gennemføres en lettelse af PSO-betalingen af virksomheder, bør disse virksomheder samtidig have et særligt incitament til at bruge el, når der er høj sol-og vindproduktion, hvilket vil medvirke til en mindre PSO gennem større efterspørgsel efter el produceret med vind og sol.

Derfor opfordrer vi til, at en PSO-reduktion gennemføres som en tidsvarierende reduktion, hvor der er høj reduktion i perioder med høj sol + vindkraftproduktion og ingen reduktion i perioder med lav vind + solkraftproduktion.

Vi mener, at de foreslåede energibespareplaner for virksomheder, der får reduceret PSO-betaling, skal omfatte planer for virksomhedernes afvikling af brug af fossil energi over en årrække på op til 15 år.

Med den foreslåede lov, hvor tilskud gives til enkelte produktionsenheder, der har højt elforbrug i forhold til enhedens omsætning, er det vigtigt at reglerne udformes, så virksomhederne ikke kan opsplitte aktiviteterne i mere og mindre elforbrugende produktionsenheder, så nogle enheder kunstigt får meget høje elforbrug i forhold til omsætning.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Scroll til toppen