Hjem > Kommentar og forslag til revision af lov om fremme af vedvarende energi

Kommentar og forslag til revision af lov om fremme af vedvarende energi

Vi mener, det er forkert at fjerne godtgørelsen på 1,8 øre/kWh for vindmøller til indpasning af vindkraften i elsystemet for møller, der er mere end 20 år (§1 stk. 4ff). Vi foreslår, at dette ændres ved revisionen, enten ved at beholde godtgørelsen eller ved at give ældre møller en kompensation for den manglende godtgørelse.

 

Vi vurderer, at det ikke vil være muligt at drive mange af møllerne over 20 år videre uden denne godtgørelse, og at samfundet derfor vil gå glip af den billige og miljøvenlige el, som disse ældre møller kan producere.

Vi mener ikke, at der er grund til at yde mere i pristillæg til de udbudte havmøller end hvad tilsvarende projekter kan realiseres for ved almindelige afregningsregler, svarende til regler for landmøller, dog sikret med en garanteret pris. Derfor foreslår vi, at der ansættes en maksimumsværdi for pristillæg + elmarkedspris på 65 øre/kWh, og at pristillæg kun gives for 22.000 fuldlasttimer, ikke 50.000 fuldlasttimer sóm det er tifældet for eksisterende havmøller. Dette foreslår vi indføjet i §1 stk. 6 og 7. Et højere pristillæg vil give en uforholdsmæssig stor pris for el fra de kystnære møller, til skade for forbrugerne og for omstillingen til vedvarende energi.

Vi foreslår, at tilskud for biogasanlæg gives for en tidsbegrænset periode på 15 år med mulighed for regulering efter 10 år, hvis økonomien er væsentligt ændret for anlæggene i form af højere eller lavere priser på alternativt brændsel. Ved at give støtten i en tidsbegrænset periode sikres en kendt tidshorisont for investorerne, som ikke er begrænset af de 10 år som EU-godkendelsen af støtteordningen varer.

Vi foreslår, at der sættes en tidsgrænse for behandlingstiden for godkendelse af tilskud, så investorerne ikke møder barrierer i form af lang sagsbehandling.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Om forfatteren

Scroll to Top