Kommentar til ændring af forordning (EC) nr. 244/2009 og forordning (EU) nr. 1194/2012 om miljøvenligt design af lyskilder

VedvarendeEnergi kan klart støtte den danske holdning om at fastholde udfasningen af lyskilder med energiklasse C (Ecodesignregulering af ikke-retningsbestemte lyskilder trin 6). Det er vor erfaring at der de seneste år er kommet mange effektive lyskilder på markedet, der i dag uden problemer kan erstatte de halogenpærer med enrgiklasse C, som vil blive udfaset med “trin 6”.

Indenfor det seneste år er de nye , energieffektive lyskildes desuden faldet så meget i pris, at der ikke efter vor vurdering vil være ekstraomkostninger for forbrugerne ved en udfasning. For de fleste forbrugere vil der tværtimod være en besparelse.

VedvarendeEnergi støtter begrænsningen af undtagelserne for speciallyskilder. Der er for disse specialpærer efter vor vurdering ikke længere saglig begrundelse for at de skal undtages energieffektivitetskrav. Vi er bekendt med at flere typer specialpærer sælges til almindelig belysning og derfor reelt udgør en omgåelse af Ecodesign reglerne, som vi er enige i bør stoppes.

Endelig kan VedvarendeEnergi støtte forslaget om at lysarmaturer skal udformes så de kan bruges sammen med energieffektive lyskilder.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Scroll to Top