Hjem > Kommentar til ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning, og lov om rørledning til råolie

Kommentar til ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning, og lov om rørledning til råolie

VedvarendeEnergi mener, at gas-og olieforsyning skal drives på et kommercielt grundlag, incl. de opstrøms olie-og gasanlæg, som det påtænkes at Energinet.dk skal købe af DONG. Derfor foreslår vi, at de aktuelle opstrøms olie-og gasanlæg placeres i selvstændige selskaber under Energinet.dk, og at deres overskud ikke indgår i Energinet.dk’s almindelige økonomi; men overgår til en fond, f.eks. til at hjælpe omstillingen til bæredygtig energiforsyning og transport.

Modsat de centrale el-og gastransmissionsnet er opstrømsanlæg ikke naturlige monopoler, idet en række kommercielle leverandører til det danske gasnet og olieforsyning. Opstrømsanlæg bør derfor ikke drives ud fra det samme hvile i sig selv princip som transmissionsanlæg.

Samtidig foreslår vi, at Energinet ikke påtager sig distributionsopgaver, og derfor ikke overtager DONG’s gasdistributionsnet i Sønderjylland; men at det overgår til et regionalt gasselskab.

På den baggrund foreslår vi, at det indføres i loven at Energinet.dk kan drive olie-og gasopstrømsanlæg i selvstændige selskaber på et kommercielt grundlag og at overskuddene herfra skal anvendes til omstilling af energiforsyning og transport til vedvarende energi.

I et forventeligt fremtidsscenarie, hvor de klimapolitiske mål fra COP21 og Parisaftalen overholdes, vil fossile brændsler og infrastruktur til dem have lavere værdi. Vi vurderer at Energinet.dk’s analyseforudsætninger på dette punkt er i strid med den danske stats politik, idet de forudsætter at klimamålene ikke overholdes (Energinet.dk’s analyser baserer sig på IEA New Policy Scenario, hvor Paris-aftalens mål om 1,5-2’C global temperaturstigning ikke overholdes). I fastlæggelse af den pris Energinet.dk skal betale for infrastruktur til fossile brændsler bør lægges til grund at klimamålene forventes at blive overholdt.

For yderligere information skriv til vores politiske koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Scroll til toppen