Hjem > Kommentar til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Kommentar til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

VedvarendeEnergis kommentar til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven (Kommuners varmeforsyning, fjernvarme og bygningsopvarmning på vedvarende energi)

VedvarendeEnergi støtter at kommuners hjemmel til at drive varmeforsyning og give kommunegaranti til varmeforsyning udvides til kollektiv varmeforsyning til procesvarme.

VedvarendeEnergi støtter også at forholdene for nødlidende varmeforsyninger forbedres. Vi mener dog at det skal prioriteres at de bruger nationale brændsler, solvarme, samt elektriske varmepumper med varmelagre, som sikrer at de primært vil blive anvendt i perioder med meget vindkraft og lav elpris. Derfor mener vi ikke mulighederne skal udvides for at bruge træpiller til fjernvarme, idet træpiller i Danmark primært er en importeret energikilde. Vi foreslår derfor at muligheden for at overgå til biomassevarme reserveres til flis-og halmfyrede anlæg. Samtidig foreslår vi at der tillades større kedler, 1,5 – 2 MW, for halmfyrede anlæg.

Endvidere foreslår vi at muligheden for at installere eldrevne varmepumper med store varmelagre samt solvarme forbedres ved at sådanne installationer på de udvalgte (nødlidende) værker dispenseres fra de samfundsøkonomiske krav, hvis der i stedet med et projekt sikres en væsentlig forbedring af brugerøkonomien.

Endelig mener vi, der bør sikres en økonomi for en række udvalgte kraftvarmeværkers kraftvarmeanlæg, så de kan opretholde kraftvarmeanlægget som spidslast til at sikre elforsyningen fremover.

Vi kan også støtte at kravet om at der udenfor kollektivt forsynede områder ikke må varmeforsynes med oliefyr, suppleres med et krav om at der i disse områder skal anvendes vedvarende energi. Vedvarende energi skal også omfatte elektriske varmepumper.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen