Hjem > Kommentar til bekendtgørelse om pristillæg til biogas

Kommentar til bekendtgørelse om pristillæg til biogas

VedvarendeEnergi støtter, at støtten til elproduktion baseret på biogas samt opgradering af biogas og salg til naturgasnettet gennemføres som aftalt ved energiforliget, marts 2012.

Vi er imod, at der gives øget støtte til biogas baseret på enårige energiafgrøder. Vi mener derfor ikke, der (som foreslået) er behov for at give høj støtte til biogasproduktion med op til 25% enårige energiafgrøder frem til 2018. Andelen kan sættes til højst 2%, så enårige energiafgrøder ikke bliver et væsentligt input til biogas. Det er vigtigt, at denne begrænsning kun gælder enårige energiafgrøder. Græs fra naturområder, græshøst (høslet) fra flerårig græs og andre flerårige afgrøder, der indgår i et sædskifte for at opbygge muldlag m.m., samt efterafgrøder, bør kunne bruges som input til biogasanlæg med den høje støtte.

Da støtten til biogas er højere end støtten til andre former for vedvarende energi, bør det løbende vurderes, hvor længe der skal gives den aktuelle høje støtte til biogasanlæg. Det er dog samtidig nødvendigt at sikre investeringer, og derfor bør nye biogasanlæg gives en sikkerhed, for at de kan få den aktuelle støtte i f.eks. 15 år.

Der foreslås støtte til elproduktion på forgasningsgas på samme vilkår som til elproduktion på biogas. Da det er muligt at bygge meget store forgasningsanlæg med lave omkostninger pr. produceret kWh, kan dette give en overnormal forrentning af sådanne anlæg. Derfor foreslås, at anlægsstørrelsen begrænses til 10 MW elproduktion. Det bør løbende vurderes, om denne grænse skal ændres, eller der skal indføres en selvstændig tarif for større forgasningsanlæg.

Andre teknologier til småskala biomassekraftvarme bør støttes på lige fod med biogas og forgasningsgas, f.eks. stirlingmotorer. Vi foreslår derfor, at alle biomassefyrede kraftvarmenlæg, der opfylder betingelserne for bæredygtig biomasse og som har kapacitet op til 1 MW elkapacitet, tilbydes den samme eltarif som biogasanlæg.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

VedvarendeEnergis kommentar til forslag til bekendtgørelse om pristillæg til biogas

Scroll til toppen