Hjem > Kommentar til Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder

Kommentar til Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag til bekendtgørelse. Vi mener ikke der er behov for at give tilskud til alle de brancher, der nævnes i annex 3 til EU’s regler for statstilskud til miljøbeskyttelse.

F.eks. mener vi ikke at vævning, maltproduktion eller rebslagning er i reel konkurrencefare pga. elomkostningerne, herunder PSO-betaling. Det er muligt at disse brancher er konkurrencemæssigt udsatte af årsager, som lønniveau eller råvarepriser; men det er denne bekendtgørelse uvedkommende. Derfor foreslår at antal af brancher indskrænkes til brancher, hvor der er et reelt konkurrenceproblem pga. danske elpriser incl. PSO-betaling.

Virksomhedens energiledelse og krav om energibesparelser skal ikke begrænses til elforbrug. Kravene bør dække alt energiforbrug incl. brug af fossil energi.
Samtidig bør kravene ikke kun omfatter energibesparelser, men også omstilling til vedvarende energi. Det bør indføres i §§ 11-14.

Tilskuddet kan ifølge forslaget ikke gives til elforbrug, som indirekte anvendes som varme. Det kan begrænse brugen af overskudsvarme yderligere, hvilket bør undgås.

Problemet er at en virksomhed kan undlade at udnytte overskudsvarme fordi det frygtes at udnyttelse af overskudsvarme, der delvis kommer fra eldrevne processer, kan gøre det umuligt at få tilskud til elforbrug efter den foreslåede bekendtgørelse. Derfor foreslår vi at§26 stk. 3 ændre, så bekendtgørelsen ikke bliver en barriere for overskudsvarme.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen