Hjem > Kommentar til dansk svar om EU gasforsyningssikkerhed

Kommentar til dansk svar om EU gasforsyningssikkerhed

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere det danske høringssvar. Vi er helt enige i den danske regerings støtte til energibesparelser og omstilling til vedvarende energi som den bedste måde at forbedre energiforsyningssikkerheden, incl. gasforsyningssikkerheden.

I VedvarendeEnergis forslag til hurtig omstilling af Danmark til vedvarende energi indgår bevarelse af de danske gaslagre og de dele af gasnettet, der forbinder lagrene med et antal kraftvarmeværker og industri. Det vil sammen med høj energieffektivitet og stor produktion af vedvarende energi give Danmark en meget høj energiforsyningssikkerhed.

Vi mener også at Danmark bør arbejde for en langsigtet plan for forbedring af energiforsyningssikkerheden ved at nedbringe EU’s afhængighed af energiimport. Det skal ske med fokus på vedvarende energi og energieffektivitet. Det foreslår vi også skal indgå i det danske svar.

Til kommentaren om at lade fjernvarmeværker være prioriterede gaskunder, er vi enige i at fjernvarmeværker bør have denne mulighed; men i nogle tilfælde vil de kunne have fordel af at agere som afbrydelige forbrugere, hvis de f.eks. har store varmelagertanke, hvilket en del værker har. De bør derfor også have denne mulighed.

Vi mener at nødsituationer er så sjældne, at der ikke er behov for at lave særlige markedsregler for nødsituationer. Forslaget til dansk svar, side 2 nederst, kunne indikere at Danmark ønsker sådanne regler.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Om forfatteren