Hjem > Kommentar til EU direktivforslag om ændrede energimærkninger af apparater m.m.

Kommentar til EU direktivforslag om ændrede energimærkninger af apparater m.m.

Kommentar til EU direktivforslag om ændrede energimærkninger af apparater m.m.: Vi støtter at der sker en simplificering af energimærkningen, som vi mener vil gøre det langt lettere for forbrugerne at vælge de mest energieffektive apparater.

Desuden mener vi

Der er positivt at der langt om længe planlægges en re-skalering af energimærkerne, så A-mærkede apparater igen bliver de meste effektive, og at der planlægges en ny re-skalering hvert 10. år i fremtiden.

Det er positivt at tomme klasser i bunden af skalaen ikke vises, da det pt. giver mange forbrugere en forventning om en højere energieffektivitet end der reelt er tale om.

Det er positivt at der kan indføres tomme top-klasser (A og evt. B), der senere kan fyldes med energieffektive apparater.

Det er positivt at der med forslaget skal etableres en produktdatabase med alle produkter med energimærker.

Det er endvidere positivt at der planlægges forbrugerkampagner i forbindelse med overgangen til de nye mærker.

Det er bekymrende at der i direktivforslaget står at medlemslande ikke må forbyde eller begrænse udstyr, der overholder det aktuelle direktiv (dvs. som har energimærke). Da der vil være energimærker på olie-og gasfyr fra september i år, kunne direktivteksten tolkes sådan at Danmark ikke længere kan forbyde olie-og gasfyr. Der kan være andre tilsvarende uheldige effekter af dette forslag. Derfor bør denne sætning fjernes i forslaget.

Der bør være information om absolut energiforbrug på energimærkerne, så det er klart for forbrugerne at et stort apparat med godt energimærke i nogle tilfælde bruger mere energi end et mindre apparat med et dårligere energimærke.

Der mangler generelle retningslinjer for hvordan apparaters energiforbrug skal måles, så det f.eks. undgås at apparater med en spare-knap (eco-mode) testes i spare-tilstand mens oplysninger om ydeevne opgives af forhandleren for standard-tilstand.

Det er positivt at der kan være tomme top-klasser, som senere kan fyldes med mere energieffektive apparater; men netop derfor er det bekymrende at det i direktivet er angivet at lande, der giver incentiver til apparater kun skal give dem til apparater med det højeste energimærke. Det bør ændres til at incentiver højst må gives til de bedste 20% af markedets produkter.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen

Scroll til toppen