Hjem > Kommentar til EU Kommissionens oplæg til energiforskning (SET Plan)

Kommentar til EU Kommissionens oplæg til energiforskning (SET Plan)

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere på EU meddelelsen om SET-Planen om energiforskning. Vi støtter at vedvarende energi, energibesparelser og intelligent brug af energi har højeste prioritet.

Vi mener, at støtten til opsamling og lagring af CO2 (CCS) skal ændres til en indsats til begrænsning af industrielle drivhusgasudslip, hvoraf en del ikke alene handler om omstilling til vedvarende energi. Det drejer sig f.eks. om cementindustri og produktion af kvælstofgødning (med store udledninger af lattergas). Der er behov for at begrænse disse udledninger sideløbende med omstillingen til vedvarende energi. Det er muligt CCS har en rolle i reduktionen af disse udslip, men indsatsen skal ikke begrænses til en enkelt teknologi.

For energiforsyning mener vi at omstilling til vedvarende energi er en billigere og sikrere løsning end CCS, og at der for at reducere CO2-udslip fra fossilt energi skal prioriteres omstilling til vedvarende energi, kombineret med energibesparelser.

For atomkraft mener vi at forskning, incl. SET-Planen, ikke skal støtte atomkraft, der må betegnes som en etableret teknologi på linje med fossil energi.
For prioriteterne af forskningsområder mener vi, at der skal fokuseres mere på lokal fleksibilitet og lokale energisystemer, der kan overtage en større del af et områdes samlede energiforsyning. EU’s forskningsindsats bør understøtte det nye fokus på aktive energiforbrugere og energiproducerende forbrugere, som EU Kommissionen fokuserer på i arbejdet med at udvikle et nyt markedsdesign for det indre marked (se meddelelser om detailmarked og energimarkedsdesign COM2015-339 og COM2015-340).

Desuden mener vi, at der skal forskes og udvikles mere i omstilling af transportsektoren, landbrug mm. med el og brint som energibærere. Dette er i dag et lidt overset område.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Om forfatteren

Scroll to Top