Hjem > Kommentar til EU Kommissions forslag om ændret auktionstidsplan for CO2-kvoter

Kommentar til EU Kommissions forslag om ændret auktionstidsplan for CO2-kvoter

VedvarendeEnergi vil opfordre til, at Danmark arbejder for den mindst mulige udskydelse af auktioneringen. Derfor foreslår vi, at frem for at udskyde tilbageholdelsen et år (til 2014-16 fra 2013-15), så tilbageholdes kvoter allerede i 2014 svarende til den oprindeligt planlagte tilbageholdelse for både 2013 og 2014.

Der bør derfor tilbageholdes kvoter svarende til 700 mill. tons CO2 i 2014 og 200 mill. tons i 2015. Derved kan forventes at den forsinkede kvotetilbageholdelse vil få samme effekt på kvoteprisen, som den oprindeligt planlagte forsinkelse fra og med 2014 (idet den oprindeligt planlagte forsinkelse var 400 mill tons CO2 i 2013, 300 mill tons i 2014 og 200 mill. tons i 2015).

Iøvrigt støtter vi en strukturel reform af kvotesystement, bl.a. med en kraftig begrænsning på brugen af kvoter fra projekter udenfor for EU (CDM og JI projekter), en devaluering af gamle, ubrugte kvoter for at reducere det opbyggede kvoteoverskud, og en mindstepris for kvoter omkring 20 € (150 kr) pr. ton CO2.

VedvarendeEnergis kommentar til EU Kommissions forslag om ændret (udskudt) auktionstidsplan for CO2-kvoter.
Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

Scroll til toppen