Hjem > Kommentar til foreslået EU-forordning ”Establishing a guideline on electricity transmission system operation”

Kommentar til foreslået EU-forordning ”Establishing a guideline on electricity transmission system operation”

Vi takker for muligheden for at kommenterer dette udkast til EU-forordning. Vi mener, der bør indføres minimumsgrænser for elproducenter (SGU’er) og distributionsnetoperatører (DSO’er) mht. de krav som en TSO eller en transmissions-tilkoblet DSO kan pålægge dem.

De mindste elproducenter og distributionsnet, f.eks. med kapaciteter under 100 kW, bør undtages fra krav, medmindre helt særlige forhold taler for det. Og for andre små elproducenter og distributionsnet, f.eks. under 10 MW, skal kravene afpasses i forhold til deres størrelse. Derved skal sikres at denne forordning ikke kan bruges til at skabe eller bevare hindringer for lokal udbygning med vedvarende energi og lokal organisering af elforsyning.

For mere info, kontakt da Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Scroll til toppen