Hjem > Kommentar til forslag om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra selskabsopdeling

Kommentar til forslag om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra selskabsopdeling

VedvarendeEnergi støtter varmt, at kommuner kan installere og drive solcelleanlæg til at dække eget årselforbrug med  nettomålerordningen uden at udskille solcelleanlægget i et selvstændigt selskab.

VedvarendeEnergi mener ikke, at kommuners adgang til at bruge nettomålerordningen skal begrænses til 20 MW/år for anlæg installeret efter 28. juni 2013. Denne begrænsning bør ophæves eller øges til 100 MW/år.

VedvarendeEnergi mener, at kommuner også bør kunne opstille anden vedvarende energi end solceller, f.eks. mindre  vindmøller, til at dække eget energiforbrug uden at oprette selvstændige selskaber.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

VedvarendeEnergis kommentar til forslag om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra selskabsopdeling

Scroll til toppen