Hjem > kommentar til forslag til ændring af byggelov

kommentar til forslag til ændring af byggelov

VedvarendeEnergi er imod indskrænkningen i mulighederne for dispensation fra kravet om P-pladser ved byggeri.

Hvis et byggeri planlægges, så beboerne i høj grad kan bruge anden transport end bil (for eksempel cykel, typisk i større byer, eller kollektiv transport – stationsnær beliggenhed), så bør det være muligt at dispensere alene på den baggrund.

Det er ikke en menneskeret at parkere en bil, det er et tilvalg for nogen og er et unødvendigt fordyrende krav for andre.

VedvarendeEnergi støtter præciseringen af, at byggeloven også gælder ved mindre ændringer og renoveringer ” vedligeholdelsesbyggearbejder”, der har betydning for energiforbruget, f.eks. renovering af varmeanlæg og udskiftning af kedel eller vindesudskiftning. Det er med til at sikre at nye bygningsdele lever op til nutidens/fremtidens energikrav.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

VedvarendeEnergis kommentar til forslag til ændring af byggelov mht. P-pladser og gyldighed ved ændringer af betydning for energiforbrug

Om forfatteren

Scroll to Top