Hjem > Kommentar til forslag til ændring af elloven

Kommentar til forslag til ændring af elloven

VedvarendeEnergi foreslår at tilskud til industriel kraftvarme ved lave elpriser gives til industrielle kraftvarmeanlæg, der fyres med bæredygtig fremskaffet biomasse som træ og halm og som sælger deres elproduktion på markedsvilkår.

VedvarendeEnergi anbefaler en styrket fokus på smart indenlandsk elanvendelse fremfor støtte til unødvendig fossil-baseret elproduktion. Derfor foreslår vi at støtteprogrammet helt reserveres elproduktion baseret på bæredygtig biomasse og biogas. Industriens naturgasbaserede kraftvarmeværker skal have støtte til omlægning til vedvarende energi.

Desuden foreslår vi at tilskuddet kun gives til kraftvarmeanlæg, der tilpasser produktionen efter produktionen af vedvarende energi, f.eks. ved at stoppe kraftvarmen ved meget lave elpriser. I første omgang i den forbindelse forslaget ændres, så der ikke gives tilskud til timer, hvor der er negative elpriser.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen