Hjem > Kommentar til forslag til at afskaffe krav om eftersyn af større ventilationsanlægs-væskekølere

Kommentar til forslag til at afskaffe krav om eftersyn af større ventilationsanlægs-væskekølere

VedvarendeEnergi mener, det er en meget dårlig ide at ophæve kravet om eftersyn af ventilationsanlæg over 5 kW hvert 5. år. Det er velkendt at indregulering af større ventilationsanlæg kan give store energibesparelser. Det kan forventes, at for mange anlæg vil besparelsen overstige omkostningerne ved eftersynet og den efterfølgende indregulering. Samtidig er omkostningen, anslået til 560 kr/år, kun en lille af omkostningen ved et ventilationsanlæg over 5 kW, som typisk vil have elforbrug ikke under 10.000 kWh/år.

Samtidig finder vi, at den vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser, der ligger bag forslaget, er aldeles mangelfuld, idet den ikke omfatter en vurdering af de manglende energibesparelser og de ekstra energiomkostninger, som forslaget medfører.

Derfor foreslår vi, at forslaget trækkes tilbage, og at der i stedet gennemføres en analyse af, hvordan man bedst sikrer maksimale energibesparelser i ventilationsanlæg. En sådan analyse kan så danne baggrund for en revision af kravet om 5-årige eftersyn af større ventilationsanlæg.

Yderligere oplysninger politiske koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen