Hjem > Kommentar til forslag til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m

Kommentar til forslag til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag til bekendtgørelse. I det følgende er kommentarer til de foreslåede ændringer, som omfatter husstandsmøller.

Udover dette mener vi at kystnære møller kun bør betale kabelføring i havet, som vi tidligere har nævnt.

Vi mener ikke der er behov for at kræve dokumentation for køb af husstandsmølle for at give pristillæg, dvs. §17 stk 9 kan fjernes.

Vi mener det bør præciseres i §19 at indtægten ved salg af overskydende el fra husstandsmøllen i beregningen af om der er tilskyndelsesvirkning (om møllen giver overskud uden pristillæg) skal være den forventede indtægt uden pristillæg.

Vi mener at tilsagnet bør kunne overdrages til evt. ny ejer, såfremt ejendommen sælges, hvor forbrugsinstallationen er placeret.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen olesen@ve.dk.

Scroll til toppen