Hjem > Kommentar til forslag til bekendtgørelser om pristillæg til el fra solceller

Kommentar til forslag til bekendtgørelser om pristillæg til el fra solceller

Grundlæggende mener vi, at den danske målsætning for solceller er alt for lav, og derfor også at den årlige pulje på 20 MW til private (plus en pulje på 20 MW til kommuner) er alt for lidt. Vi anbefaler et mål om 2000 MW solceller i 2020, svarende til en årlig udbygning på godt 200 MW/år 2013-2019.

Vedrørende forslag til “Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere” har vi følgende specifikke kommentarer og forslag:

  • Solcelle-laug bør på samme måde kunne have medejere med et større eller mindre antal andele á 1000 kWh årlig elproduktion eller á 1 kW installeret effekt (svarende til ca. 850 kWh årlig elproduktion), op til 6 kW pr. medejer.
  • Der er foreslået, at alle medejere bor mindre end 2 km fra solcelleanlægget (§3 stk. 4). Denne afstand er alt for lille, og vil i mindre bysamfund begrænse muligheden for deltagelse urimeligt. Vi foreslår, at grænsen sættes til 4½ km, svarende til grænsen for ret til at købe andele i vindmøller.
  • Det er foreslået at personer, der bor i ejendomme med fælles solcelleanlæg ikke samtidig må eje andele i solcelle-laug (§4 stk. 1.5). Denne regel, mener vi, er meget uheldig, da vi ikke mener, det er rimeligt at forhindre beboere i ejendomme med solceller at investere i andele i et solcelle-laug.
    Beboerne har muligvis ingen ejermæssig tilknytning til ejendommens solceller, og vil ofte kun få en lille del af deres elforbrug dækket af en ejendoms solcelleanlæg. Reglen er også ulogisk set fra beboernes synspunkt, er derfor svær at forstå. Den kan også gøre det svært at flytte til en ejendom med solceller, hvis man ejer en andel i et solcellelaug. Endelig mener vi, reglen er unødig bureaukratisk, den virker administrativ svær at håndtere og kontrollere.

Vedrørende Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller har vi følgende specifikke kommentarer og forslag:

  • Pristillæg skal ifølge forslaget gives efter en EU-afgørelse. (§3 stk.5). Vi mener, dansk lov skal beskrive de gældende regler i selve lovteksten, og ikke referere til EU-lov. Vi mener derfor, reglerne for pristillæg skal beskrives i selve lovteksten.

VedvarendeEnergi takker for invitations til at kommentere denne bekendtgørelse.
Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen, tlf. 86227000, email olesen@ve.dk

Scroll til toppen