Hjem > Kommentar til forslag til EU forordninger om Ecodesignkrav til professionelt køleudstyr

Kommentar til forslag til EU forordninger om Ecodesignkrav til professionelt køleudstyr

VedvarendeEnergi støtter, at der bliver sat Ecodesign krav med bl.a. effektivitetskrav til professionelt køleudstyr. Vi mener, at kravene vil forbedre energieffektiviteten af en række typer af nyt køleudstyr væsentligt, men at der er mulighed for væsentlige større forbedringer ved mere ambitiøse krav.

Vi foreslår, at reglerne også fremmer brug af kølemidler med lave drivhusgaseffekter ved at sætte maksimalkrav til kølemidlernes drivhusgaseffekt på 150 ved reguleringens første trin (2016), og lavere senere; gældende for anlæg med standard fyldning. For anlæg der har lavere fyldning med kølemiddel pr. kW køleeffekt, kan grænsen være højere, så den samlede drivhuseffekt af det påfyldte kølemiddel er den samme som for anlæg med standard fyldning. Hvis der ikke kan opnås flertal for dette, kan man indføre mærkning af udstyr med kølemidler med højere drivhusgaseffekt end 150 og evt. lade kølemidlers drivhusgaspåvirkning indgå i effektivitetsberegningerne, som det er tilfældet for Ecodesign regulering af mindre aircondition-anlæg.

Vi mener, der kan sættes højere effektivitetskrav end de foreslåede Ecodesign krav:

  • Vi mener, effektivitetskravene kan øges mindst 25% for kondenseringsenheder (Remote Condensing Units)
  • Vi mener, der bør være effektivitets krav for blæsekølere, da der også er besparelsesmuligheder for denne type udstyr
  • Vi mener, at effektivitetskrav til professionelle køle-og fryseskabe skal harmoniseres med de højere krav til tilsvarende husholdningsudstyr, så vidt det er muligt forskellige i brugsmønstre og testmetoder. Vi foreslår derfor højere krav til professionelle køle-og fryseskabe

Energistyrelsen har desværre ikke fremsendt den foreslåede forordning eller angivet konkrete foreslåede effektivitets-værdier. Derfor kan vi ikke kommentere mere deltaljeret, men vi fremsender en kommentar fra Topten med mere specifikke forslag for nogle produkttyper.

Vi mener, man med Ecodesign bør fremme udnyttelse af spildvarme fra køleanlæg, f.eks, med krav om information om hvordan man kan udnytte spildvarme til f.eks. rumvarme og varmt vand.
Hvis nogle af de ovenstående ikke kommer med den aktuelle forordning, bør de tages op i den planlagte revision, og det bør nævnes i den aktuelle forordning.

Vi mener også, der bør være energimærkning for professionelt køleudstyr incl. kondenseringsenheder, hvor vi mener, der er et stort potentiale.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

 

Scroll til toppen