Hjem > Kommentar til forslag til lov om statstilskud til el-intensive virksomheder

Kommentar til forslag til lov om statstilskud til el-intensive virksomheder

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere lovforslaget, og mener, at tilskuddet skal reserveres til virksomheder, som både har en el-intensiv produktion og er konkurrenceudsatte. Derfor foreslår vi, at der sættes en mindstegrænse for, hvor meget af en virksomheds udgifter der går til elkøb for at kunne opnå tilskud. Denne grænse kan f.eks. sættes til elomkostninger, inkl. fuld PSO-betaling på mindst 5% af virksomhedens samlede omkostninger.

VedvarendeEnergi støtter at tilskud betinges af aftaler om energibesparelser, herunder kravet om at energibesparelser med tilbagebetalingstid på mindst 5 år skal gennemføres. Kravet om at gennemføre tiltag med tilbagebetalingstid op til 5 år og andre retningslinier fremgår dog ikke af loven.

Derfor foreslår vi, at der i lovteksten indsættes retningslinier for energispareaftalerne omfattende:

  • Virksomheden skal analysere energiforbrug og identificere energibesparelser med en tilbagebetalingstid på op til 5 år, mindst omfattende tiltag på en liste, der vedligeholdes af Energistyrelsen. Ved beregning af tilbagebetalingstid skal fra investeringer trækkes tilskud fra energiselskaber med energispareforpligtigelser, samt andre tilskud til investeringerne.
  • På baggrund af analysen skal planen indeholde gennemførsel af de identificerede energispareforanstaltninger i et jævnt tempo over højst tre år.
  • Aftalen skal gælde for op til tre år. Uanset om aftalen erstatter en tidligere aftale, skal der udarbejdes en ny analyse af energiforbrug og besparelsesmuligheder ved aftalens indgåelse.
  • Planen kan omfatte energibesparelser, omlægning af energiforbrug til vedvarende energi, udnyttelse af overskudsvarme og tidsmæssig tilpasning af elforbrug til elproduktion fra vind og sol.

Det bør også gøres klart i loven, at tilskud år for år er under forudsætning af, at den aftalte energispareplan følges i det aftalte tempo.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen