Hjem > Kommentar til forslag til ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering til elkunder

Kommentar til forslag til ny bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering til elkunder

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette ændringsforslag til bekendtgørelse. Vi mener at elhandelsselskaber skal tilbyde el afregnet på timebasis uden urimelige gebyrer.

Vi mener at elhandelsselskaber ikke skal kunne pålægge kunder sikkerhedsstillelse med kortere varsel end det aktuelle opsigelsesvarsel for kundens el-leverance; medmindre kravet skyldes at kunden har væsentlig restance overfor elhandelsselskabet. Dette foreslår vi indført i forslagets §9.

Vi mener at en kunde skal have ret til altid at afbryde en aftale om elleverance når kunden flytter fra adressen og ikke længere har rådighed over den ejendom eller det lejemål, der dækkes af aftalen. Dette vil som regel ske ifølge af §8; mens elkunden ifølge §2 kan pålægges at skulle varsle ophør af aftale ved flytning, hvor elselskabet reelt bestemmer dette opsigelsesvarsels længde ved udformning af kontrakten.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen