Hjem > Kommentar til forslag til pilotudbud for solceller

Kommentar til forslag til pilotudbud for solceller

VedvarendeEnergi er klart imod at udbygningen med vedvarende energi fremmes med enkeltstående udbud, som der lægges op til med den foreslåede “Lov om pilotudbud af støtte til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg”.

Vi foreslår derfor at det i loven præciseres at der med ”udbud” menes en støtteordning for installation af solcelleanlæg, der fremmer størst mulig folkelig deltagelse i udbygningen af dansk solcellekapacitet, herunder solcelle-laug, og at der ikke skal gennemføres enkeltstående budrunder, men i en længere periode give hvor projekter mulghed for at søge om forhøjet pristillæg. Desuden foreslår vi at en del af kapaciteten reserveres til solcelle-laug, på mindre umulige betingelser, end de aktuelle regler for solcelle-laug, som anvendes i 2015.

I øvrigt bør information om udenlandske støtteordninger for vedvarende energi, hvor danskere kan deltage, annonceres i Danmark på lige fod med annoncering af danske støtteordninger. Endelig mener vi puljerne til solceller er alt for små.

Efter at udbud af havmøller har ført til uhørt høje priser for elforbrugernes PSO-betalinger – og dermed en unødvendig modstand mod vedvarende energi – overvejer regeringen nu at overføre de dårlige erfaringer til solceller. Nemlig med et pilot-solcelleudbud i 2016. Hvis det gennemføres som udbuddet af havmøller med enkelte udbudsrunder og med betingelser, der udelukker de fleste potentielle investorer, vil det forventeligt resultere i alt for dyre projekter. Og projekterne vil blive gennemført af større investorer, der ikke har interesse i de lokalområder, hvor solcellerne skal placeres. Investorerne vil forlange en unødvendig høj pris for strømmen. I stedet bør indføres regler, der giver mulighed for, at almindelige mennesker kan investere lidt af deres opsparing i et solcelleanlæg på eget hus eller i egen have samt mulighed for at boligselskaber kan opsætte solcelleanlæg på egne bygninger til gavn for beboerne og mulighed for at øvrige interesserede kan deltage i solcellelaug. Det vil både give muligheder for lavere omkostninger til forbrugerne og folkelig deltagelse i udbygningen med vedvarende energi. Dermed kan det, modsat det aktuelle forslag, berede vejen for en omstilling af Danmark til vedvarende energi med både folkelig støtte og en minimal pris for forbrugerne.

Havmøller, kystnære møller og landmøller

Det har længe været almindeligt accepteret, at havmøller er meget dyrere end landmøller, baseret på erfaringer fra projekter til havs og på land. De seneste erfaringer med projekter med kystnære havmøller, der kan etableres med den samme elpris-bonus som landmøller, tyder på, at konklusionen bør ændres til, at det primært er udbudsformen, der giver meget dyrere vedvarende energi, end ordninger hvor man selv kan bestemme, hvornår man søger tilladelser, og hvor ingen bliver diskvalificeret pga. urimeligt høje krav til fx økonomisk soliditet.

Aktuelt vil det kommende Horns Rev 3 få 77 øre/kWh i 12 år, mens kystnære møller uden for udbuddene får 48-58 øre/kWh i syv år. Det betyder, at elforbrugerne kommer til at betale over fire gange så meget i PSO for strømmen for Horns Rev møllerne som for strøm for de kystnære møller. Nok er det lidt dyrere at opstille møller på Horns Rev, frem for f.eks. i Aarhusbugten, men det kan langt fra forklare hele forskellen. Det bliver derfor spændende at se, hvad priserne bliver for de igangværende udbud af kystnære møller, hvor den eneste forskel til de kystnære møller uden for udbuddene er udbudsformen.

Folkelig interesse for at opstille solceller

Det er sørgeligt, at regeringen nu ser ud til at ville bruge den dyre og fremmedgørende udbudsform til solceller. Vi ved af erfaringerne fra solcelleudbygningen i 2012, at der er stor folkelig interesse for at opstille solceller. Og langt de fleste støtter omstillingen til vedvarende energi, bare det gøres på en ordentlig måde og uden kunstigt skabte ekstraomkostninger. Derfor bør omstillingen ikke blokeres med kunstige barrierer som en begrænsende udbudsordning. Vi må derfor håbe, at regeringen vil lytte til kritikken og indrette de kommende ”udbud”, så alle kan være med, både på egen grund og i solcellelaug. Det skal bl.a. gøres ved at sikre, at der ikke er snærende tidsfrister, som forhindrer en bred folkelig deltagelse. Der skal være tid til at danne solcellelaug og tid til at udveksle erfaringer med hinandens projekter. Det gøres ikke ved et eller to enkelte udbudsrunder. Konkret kunne pristillæget for solceller for i år fortsættes i det foreslåede ”pilotudbud” og være gældende i 2016, så længe puljen rækker og med en særlig pulje for de nye solcellelaug. Hvis man så også simplificerer de meget komplekse regler for solcellelaug, så de svarer til reglerne for vindmøllelaug, er der mulighed for at den nye ordning kan give omstillingen til vedvarende energi et skub i den rigtige retning.

Det er muligt, at Energistyrelsen, der skal gennemføre ordningen, foretrækker udbud med henvisning til EU. EU-Kommissionen har godkendt de danske ordninger for solceller, inkl. dette ”pilotudbud”. At det betegnes ”pilotudbud” i EU’s dokumenter betyder dog ikke, at Energistyrelsen blot skal finde deres udbudsmateriale for havmøller frem og overføre de dårlige erfaringer til solcelleområdet. Det kan gøres bedre.

Ved spørgsmål eller kommentarer kontakt Gunnar Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen