Hjem > Kommentar til forslag vedr. tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Kommentar til forslag vedr. tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Vi takker for invitationen til at kommentere denne nye bekendtgørelse. VedvarendeEnergi mener det er vigtigt at få åbnet denne støtteordning, som kan give et væsentligt bidrag til Danmarks omstilling til vedvarende energi.

VedvarendeEnergi er uenig med forslaget om at tilskud over 7,5 milllioner €, samt projekter i fiskeri og akvakultur kan dække op til 60% af projektomkostninger (i visse tilfælde op til 70-80%), mens mindre projekter kun kan få op til 45% støtte eller 20% støtte til supplerende energieffektivitet og udnyttelse af overskudsvarme.

Denne forskelsbehandling vil favorisere større virksomheder og gøre det mindre attraktivt for små-og mellemstore virksomheder at omstille til vedvarende energi.

I stedet foreslår VedvarendeEnergi at projekter af alle størrelser kan opnå op til 50% støtte (i særlige tilfælde op til 60-70%).

VedvarendeEnergi foreslår at virksomheder, der modtager støtte, skal lave en plan for hvordan virksomheder vil omstille til 100% vedvarende energi indtil 2030 på den mest økonomiske måde , incl. brug af el og fjernvarme, der forventes omstillet til vedvarende energi.

En sådan plan skal ikke være et krav for at søge om støtte, men planen skal laves i løbet af projektet. Generelt mener vi at alle virksomheder skal omstille til 100% vedvarende energi frem til 2030, men det kan i første omgang kræves for de virksomheder, der får tilskud fra denne støtteordning.

Det er vigtigt at installationer kan fungere i tilstrækkelig lang tid. Det er derfor vigtigt at anlæg leverer til produktionsanlæg, der forventes at fungere i de kommende 10 år, eller som vil blive erstattet af nye anlæg, der vil fungere i mindst 10 år fra projektets afslutning.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

Scroll til toppen