Hjem > Kommentar til fremme af besparelser i energiforbruget

Kommentar til fremme af besparelser i energiforbruget

VedvarendeEnergi støtter generelt implementeringen af EU’s energieffektivitetsdirektiv. Og vi foreslår, at kravet om obligatoriske energisyn for større virksomheder suppleres med krav om, at virksomheder fremlægger planer for omstilling til vedvarende energi indtil 2030, herunder brug af el produceret med vedvarende energi.

Da det er et mål, at Danmark skal omstille det stationære energiforbrug til vedvarende energi frem til 2035, foreslår vi, at danske virksomheder allerede nu fremlægger planer for, hvordan de kan omstille til vedvarende energi i godt tid før 2035.

Derfor foreslår vi, at planlægningshorisonten for omstillingen sættes til 2030. Kravet om energisyn gælder kun større virksomheder, og det mener vi også kravet om at planlægge omstilling til vedvarende energi bør gøre. Til gengæld mener vi, at for mindre virksomheder skal deres brancheorganisationer fremlægge planer for omstilling indenfor de enkelte brancher.

Vi støtter, at der laves økonomiske analyser for udnyttelse af spildvarme, også ved anlæg af anlæg med potentiale for spildvarme uden aktuelle planer for udnyttelse af spildvarmen.

Mht. reglerne om at cost-benefit-analyser for visse varme-og kraftvarmeanlæg er det vigtigt, at disse regler ikke bremser udnyttelsen af kraftvarme og fjernvarne. Det må antages, at anlæggene kun bliver opstillet, hvis de samlet har en positiv selskabsøkonomi for de investerende selskaber.
Iøvrigt vil vi gerne gøre opmærksom på, at de danske samfundsøkonomiske forudsætninger for tilladelse til varmeforsyningsanlæg er mere begrænsende for investeringer i energianlæg end de foreslåede regler, og at disse forudsætninger derfor bør justeres årligt på baggrund af en åben dialog med alle interesserede parter.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

VedvarendeEnergis kommentar til forslag til ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget mm. til implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv

Scroll til toppen